Кликнете тук, за да се възползвате от по-достъпна поддръжка на уебсайта ни, като например екранни четци

 

Бисквитки и поверителност – Клиенти

Next Retail Limited („Next“) се ангажира да спазва Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на данните от {# #}} г., след като влязат в сила. Грижата за личната информация, която споделяте с нас, е много важна. Поради това искаме да сме сигурни, че личните Ви данни се съхраняват безопасно и сигурно и че разбирате как ги използваме, за да Ви предложим по-добра и по-персонализирана практическа работа при пазаруване.

Публикувахме настоящото съобщение, за да Ви помогнем да разберете:

 • как и защо Next събира информация от Вас;
 • с кого, защо и въз основа на какво споделяме информацията Ви; и
 • какви права имате.

Ако направим промени по настоящото съобщение, ще Ви уведомим, като го актуализираме на уебсайта си. Next ще бъде т. нар. „администратор на данни“ за предоставени от Вас лични данни и понякога ще наричаме себе си в това съобщение „ние“ или „нас“. Като администратор на данни Next определя целите и начина, по който се обработват или ще се обработват лични данни.

Ако искате да се свържете с нас, моля, пишете до:
Data Protection Officer Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT
или изпратете имейл до dataprotection@next.co.uk с тема „Запитване относно сигурността и поверителността“.

Настоящото Съобщение за поверителност бе актуализирано на 10 май 2018 г.

Каква информация събираме при регистрацията и защо?

Когато купувате стоки от Next, сключвате договор с нас. За да правите поръчки при нас, трябва да създадете профил в Next. За целта ще Ви помолим да предоставите лична информация като:

 • пълно име;
 • адрес (и предишни адреси);
 • дата на раждане;
 • номера за връзка; и
 • имейл адрес.

Като съществуващ клиент, ако сте пазарували при нас с кредитна или дебитна карта или сме запазили тези данни във връзка с упълномощаване за плащане, ще събираме и съхраняваме тази информация за платежната карта по сигурен начин. Новите и съществуващите клиенти, чиито карти за плащане са с изтекла валидност, ще бъдат попитани дали искат тези данни да се съхраняват автоматично, за да се ускори процесът на плащане. Ако зададете плащане чрез директен дебит, ще събираме от Вас също и банкови данни.

Когато кандидатствате за кредитна сметка, получаваме информация за Вас от кредитни референтни агенции. Това е разгледано по-подробно в раздела „С кого споделяме информацията Ви и защо“.

С цел персонализиране на уебсайта ще събираме и информация за устройствата, които използвате за достъп до сайтове ни (настолни и мобилни), като тази информация може да включва и IP адрес. За повече подробности относно използването на „бисквитки“ и проследяването, моля, вижте нашето Известие за „бисквитките“.

Когато пазарувате в магазините ни, Next използва видеонаблюдение за целите на контрола на сигурността.

Как използваме информацията Ви?

Съгласно защитата на данните имаме право да използваме и да споделяме Ваши лични данни само когато имаме основателна причина за това. По закон трябва да имаме една или повече от следните причини:

 • Договор – Личната Ви информация се обработва, за да се изпълни договорно споразумение, напр. за да Ви изпратим каталога на директориите.
 • Съгласие – Когато сте приели да използваме информацията Ви по този начин, напр. за съхранение на данните за картата Ви за плащане.
 • Законни интереси – Това са интересите на Next при управлението на бизнеса, за да можем да ви предоставим най-добрите продукти и услуги по най-сигурния и подходящ начин, напр. да прехвърляме данните Ви към определени трети страни, като партньори за доставка.
 • Правно задължение – когато има законово или друго правно изискване за споделяне на информацията, напр. когато трябва да споделим Ваша информация за целите на правоприлагането.

Следва списък на начините, по които можем да използваме личната Ви информация, и кои от описаните по-горе причини прилагаме за целта. Когато като причина посочваме законни интереси, посочваме и кои според нас са те.

За какво използваме личната Ви информация Причини (правна основа) Разяснение на законните интереси на Next
Създаване на профил в Next • Законен интерес Ефективност на процесите при работа с такава дейност.
Съхраняване на карти за плащане • Съгласие Не е приложимо
обработване на поръчките ви; • Изпълнение на договор Не е приложимо
Известяване за статуса на поръчките Ви. • Законни интереси Осигуряване на ефективност на такава дейност и подобряване на услугите ни.
Управление на профила ви/предоставяне на услуги на клиентите ни. Това може да включва: прехвърляния към трети страни, които извършват услуги за клиенти/комуникационни дейности, записване на обаждания, потвърждаване на данни, жалби/запитвания на клиенти • Правно задължение/законни интереси (в зависимост от естеството на услугите) Поддържане на актуални записи, ефикасен и ефективен контакт с клиентите ни, идентифициране на интересните за Вас продукти и услуги и споделяне на информация относно тях с Вас.
Да откриваме, разследваме и подаваме сигнал за финансови престъпления (например измама) • Правно задължение/законни интереси Разработване и подобряване на начина, по който се справяме с финансовите престъпления; спазване на всяко правно задължение, наложено ни от регулатори като FCA (Органа по финансовото поведение); спазване на приложимите за нас правила; осигуряване на ефективност на такава дейност и подобряване на услугите и процесите.
Персонализиране и администриране на уебсайтове. • Законни интереси Разработване на продукти, услуги, приложения и дизайн, които привличат и задържат клиенти; подобряване на взаимодействието със сайтовете ни. Определяне на типове клиенти за нови продукти или услуги
Изпращане на маркетингови съобщения с цел да Ви информираме за специални оферти, промоции, нови линии и разпродажби. Предоставяне на онлайн реклама. • Законни интереси Разработване на продукти, услуги, приложения и дизайн, които привличат и задържат клиенти; подобряване на взаимодействието със сайтовете ни.
Изпращане на известия до Вас за подобрения в услугите ни, като например промени в уебсайта и нови услуги, които може да Ви интересуват. • Законни интереси Разработване на продукти, услуги, приложения и дизайн, които привличат и задържат клиенти; подобряване на взаимодействието със сайтовете ни.
Свързване с Вас с цел провеждане на проучвания за удовлетвореността на клиентите, изпращане на покана до Вас за предоставяне на отзиви за продукти или за пазарни проучвания. • Законни интереси Разработване на продукти, услуги, приложения и дизайн, които привличат и задържат клиенти; подобряване на взаимодействието със сайтовете ни.
Поддържане на мрежовата сигурност и сигурността на данните • Законни интереси Поддържане на сигурността на мрежата ни. Това ни помага да запазим сигурността и поверителността на информацията Ви.
Планиране на логистиката, прогнозиране на търсенето, управление на информацията и проучвания • Законни интереси Използваме информация за пазарни навици, закупени продукти и обеми, които ни помагат да отговорим на търсенето, да осигурим правилните продукти да стигнат до подходящите зони и да ни помогнат да планираме продуктовите гами.

С кого споделяме информацията Ви и защо.

За да Ви предоставя очакваните висококачествени стоки и услуги, Next работи с редица надеждни доставчици, агенции и бизнеси, като куриерски фирми, агенции за кредитни референции, агенции за предотвратяване на измами, технически специалисти, които Ви посещават на място, компании за маркетингови проучвания и др.
Някои примери за категориите трети страни, с които споделяме данните Ви, са:

Партньори – доставчици на услуги
Next работи с редица доверени партньори, които доставят продукти и услуги от наше име. Всички партньори подлежат на задълбочени проверки за сигурност и ще разполагат само с минималното количество лична информация, необходима за изпълнение на поръчките Ви, или ще предоставят услуги от наше име.
Партньори – доставчици на стоки
За да можете да получите стоките си, Next работи с няколко партньора за доставка. Напомняме, че предоставяме само ограничена информация, за да гарантираме доставката на стоките Ви.
Компании в областта на информационните технологии
Next работи с бизнеси, които поддържат уебсайта ни и други бизнес системи.
Маркетингови компании
Работим с маркетингови компании, които ни помагат да управляваме общуването по електронен път с Вас или да извършват проучвания и прегледи на продукти от наше име.
Обработване на плащания
Next работи с надеждни доставчици на обработка на плащания на трети страни, за да може да приема и управлява плащанията по сигурен начин.
Агенции за кредитни референции
Когато кандидатствате за кредит при нас, ще потърсим информация за Вас в агенции за кредитни референции. Предприемаме тази мярка, за да сме сигурни, че клиентите, кандидатстващи за кредитни сметки, могат да управляват нивото на предлагания кредит и няма да извършат измама, като предоставят невярна или неточна информация.

За да обработим заявлението Ви, ще предоставим личната Ви информация на агенции за кредитни референции (АКР) и те ще ни предоставят информация за Вас, напр. финансовата Ви история. Целта ни е да оценим кредитното Ви състояние и пригодността Ви за продукта, да проверим самоличността Ви, да управляваме профила Ви, да проследяваме, да събираме задължения и да предотвратяваме престъпна дейност.

Ще продължим също да обменяме информация за Вас с АКР на текуща база, включително за уредените Ви сметки и всички задължения, които не са изплатени изцяло своевременно. АКР ще споделя информацията Ви с други организации. Данните Ви ще бъдат свързани с данните на съпруга/съпругата Ви, всички съвместни заявления или друго финансово сътрудничество.

Идентичността на АКР и начините, по които те използват и споделят лична информация, са обяснени по-подробно на адрес:
Информационно съобщение на агенция за кредитни референции Experian
Информационно съобщение на агенция за кредитни референции CallCredit
Информационно съобщение на агенция за кредитни референции Equifax

За да оценим кандидатурата Ви и да потвърдим самоличността Ви, ще използваме автоматизирани методи за отчитане на кредитите. Ние автоматично ще проверяваме кредитната Ви история в съответствие с критериите за отпускане на кредит и ако не отговаряте на изисквания ни, ще Ви бъде отказан кредит. За повече информация вижте посочените по-горе известия на CRAIN. Освен това по-долу е посочен раздел за автоматизирано решение за повече подробности. Ако искате да възразите срещу използването на автоматизирана оценка за кредит, моля, свържете се с служителя по защита на данните.

Услуги по събиране на вземания и предотвратяване на измама
Преди да Ви предложим услуги, стоки или финансиране, извършваме проверки за целите на предотвратяването на измама и изпирането на пари и за проверка на самоличността Ви. Тези проверки ни задължават да обработваме лични данни за Вас.

Личните данни, предоставени от Вас, събрани от нас или получени от трети страни, ще бъдат използвани за предотвратяване на измами и изпиране на пари и за проверка на самоличността Ви.

Подробности за личната информация, която ще бъде обработена, включват: име, адрес, дата на раждане, данни за контакт, финансова информация, данни за заетостта, идентификатори на устройства, включителн IP адрес и данни за превозното средство.

Ние и агенциите за предотвратяване на измама може също да позволим на правоприлагащите органи да имат достъп и да използват личните Ви данни, за да откриват, разследват и предотвратяват престъпления.

Ние обработваме личните Ви данни въз основа на това, че имаме легитимен интерес да предотвратяваме измама и изпиране на пари и да проверяваме самоличността, за да защитим бизнеса си и да спазим законите, които се отнасят до нас. Такава обработка е и договорно изискване за услугите или финансирането, заявено от Вас.

Ние обработваме личните Ви данни въз основа на това, че е необходимо в обществен интерес или за упражняване на официални пълномощия за предотвратяване на измами и изпиране на пари и за проверка на самоличността, за да се защитим и да спазим законите, които се отнасят до нас.

Агенциите за предотвратяване на измама могат да съхраняват Ваши лични данни за различни периоди от време и ако се счита, че представляват риск от измами или изпиране на пари, данните Ви могат да се съхраняват до шест години.

Автоматизирани решения
Като част от обработката на личните Ви данни, решенията могат да се вземат чрез автоматизирани средства. Това означава, че може автоматично да вземем решение, че представлявате риск от измама или изпиране на пари, ако обработката разкрие, че поведението Ви е съвместимо с изпирането на пари или е известно измамно поведение, или не е в съответствие с предишните Ви изявления, или изглежда, че умишлено сте скрили истинската си самоличност. Имате права във връзка с автоматизираното вземане на решения: ако искате да научите повече, моля, свържете се с нас, като използвате горепосочените подробности.

Последствия от обработката
Ако ние или агенцията за предотвратяване на измама определим, че пораждате риск от измами или изпиране на пари, може да откажем да предоставим желаните услуги или финансиране или да откажем да Ви наемем, или може да престанем да Ви предоставяме съществуващите услуги.

Агенциите за предотвратяване на измама ще запазват запис на всякакъв риск от измами или изпиране на пари, което може да доведе до това други да откажат да Ви предоставят услуги, финансиране или работа. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нас чрез предоставената по-доре информация.

Прехвърляния на данни
Когато агенциите за предотвратяване на измама прехвърлят Вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство, те налагат договорни задължения на получателите на тези данни, за да защитят Вашите лични данни до стандарта, изискван в Европейското икономическо пространство. Те могат също така да изискват от получателя да се абонира за „международни рамки“, предназначени за осигуряване на сигурен обмен на данни.

Вашите права
Личните Ви данни са защитени със законни права, които включват правата Ви да възразявате срещу обработката на личните Ви данни; да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити или коригирани; да поискате достъп до личните си данни.

За повече информация или за упражняване на правата Ви за защита на данните, моля, свържете се с нас, като използвате горепосочените данни за контакт. Имате право и да се оплачете в Службата на комисаря по информацията, която регламентира обработването на лични данни.

Прехвърляния към държави на трети страни

Част от информацията, която ни предоставяте, може да бъде прехвърлена извън Европейското икономическо пространство в държави като Индия и САЩ. Това е прехвърляне към „държави на трети страни“. Например Next има бизнес взаимоотношения с Capita India, които ни предоставят ИТ поддръжка, заедно с услуги за администриране на клиенти и доставчици. Въпреки че данните се съхраняват в центровете за данни на Обединеното кралство, колегите в Индия могат да имат достъп до тях, за да предприемат описаните по-горе дейности.

Ако направите поръчка при нас и сте извън Обединеното кралство, ние ще прехвърлим данните, които съхраняваме за Вас, към Next Retail Limited във Великобритания.

Next също работи с доставчици и партньори, които могат да използват облак и/или хоствани технологии. Ние предприемаме комплексна проверка на сигурността на данните на нашите партньори и гарантираме, че тези партньори отговарят на съответните акредитации.

Навсякъде, където се осъществява прехвърляне на данни към трети държави, Next приложи подходящите договорни разпоредби, за да се гарантира, че съществуват строги правила относно поверителността и сигурността на информацията Ви. За да научите повече, моля, свържете се с нас на адрес dataprotection@next.co.uk.

Поддържане на връзка с Вас

Искаме да Ви изпращаме актуална информация за нови гами, специални оферти и подобрения на уебсайта ни. Когато настроите профила си, ще Ви попитаме дали искате да получавате този вид маркетингова информация.

Next няма да споделя информацията Ви с компании извън Next Retail Ltd за техни маркетингови цели. Next Retail Ltd включва Next Stores, Next Directory и Next.co.uk.

Ако решите, че не искате да получавате тази маркетингова информация, можете да заявите спиране на изпращането на такава информация, като изпратите писмо до служителя по защита на данните на горепосочения адрес, като изпратите имейл до dataprotection@next.co.uk, като се обадите на Центъра за връзка на номер 0333 777 8000 или онлайн чрез „Моят профил“ или чрез връзката за прекратяване на абонамента в имейла.

Може да продължите да получавате пощенски съобщения за кратък период от време, докато заявката Ви бъде разгледана.

За какъв период от време съхраняваме информацията Ви

Ако събираме личната Ви информация, продължителността на нейното запазване се определя от редица фактори, включително целта, за която използваме тази информация, и други законови задължения.

Възможно е личната Ви информация да ние е необходима, за да установим, да предявим или да защитим правни искове. За тази цел ние винаги ще съхраняваме личната ви информация за 7 години след датата, на която вече не е необходима за някоя от целите, изброени в раздел „Как използваме горепосочената информация“. Единствените изключения от това са:

 • Законът изисква от нас да съхраняваме личната Ви информация за по-дълъг период от време или да я изтрием по-рано.
 • Вие упражнявате правото си да заявите изтриване на информацията (когато е приложимо) и не е необходимо да я съхраняваме във връзка с някоя от причините, разрешени или изисквани от закона.
 • Въвеждаме или защитаваме правна претенция или други производства по време на периода, в който съхраняваме Вашата лична информация, в който случай ние ще я запазим, докато тази процедура не приключи и няма възможност за допълнителни обжалвания.
 • В ограничени случаи, когато съществуващ или бъдещ закон или съд или регулатор изисква от нас да пазим личната Ви информация за по-дълъг или по-кратък период от време.

Какви са правата Ви

Имате право да поискате посочената по-долу информация от Next. Това са т. нар. „права на субекта на данни". Повече за тези права ще намерите на уебсайт на комисаря по информацията www.ico.org.uk

 • Право на достъп - да поискате достъп до личната си информация и информация за това как я обработваме
 • Право на коригиране - да поискате личната Ви информация да бъде коригирана, ако е неточна, или допълнена, ако е непълна
 • Право за изтриване (известно също като правото да бъдете забравени) - да изтриете личната си информация Свържете се с центъра за обслужване на клиенти по телефон на номер 0333 777 8000
 • Право на ограничаване на обработката - да ограничите обработката на личната си информация
 • Право на преносимост на данните - да премествате, копирате или предавате по електронен път личната си информация в стандартен формуляр
 • Право на възражение - да възразява срещу обработването на личните Ви данни
 • Права по отношение на автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилиране - права, свързани с автоматизираното вземане на решения, включително профилиране


Ако имате общи въпроси относно правата си или искате да ги упражните, моля, свържете се с нас на адрес dataprotection@next.co.uk

Имате право да подадете жалба до регулатор на защитата на данни в Европа, в частност в държава, в която работите или живеете, или където са нарушени законните Ви права Когато Вашата лична информация е използвана или се използва по начин, който смятате, че не съответства на регламента за защита на данните, можете да използвате информацията по-долу за връзка с офиса на комисаря по информацията (Information Commissioner's Office - ICO), регулатора за защита на данните в Обединеното кралство, които са достъпни на уебсайта на ICO www.ico.org.uk. Ние Ви препоръчваме обаче да се свържете с нас, преди да подадете жалба, и ние ще се постараем да разрешим всички проблеми или опасения, които може да имате.

Информация за "бисквитки"

Това известие е разработено така, че да Ви помогне да разберете какво са "бисквитките", как ги използва Next и какви са възможните решения по отношение на тяхното използване

Ако продължите да използвате www.next.co.uk, "Сайтът", Вие се съгласявате с нашата употреба на "бисквитки", по начина, описан в информацията за "бисквитките".

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват във браузъра Ви или на твърдия диск на компютъра Ви, или друго устройство, когато посещавате Сайта. Това позволява на Сайта да Ви разпознава като потребител за времето на посещението ви (използвайки „бисквитка за сесия“) или за повторни посещения („постоянна бисквитка“). Те не са вредни и не съдържат информация, като домашен адрес, дата на раждане или данни за кредитна карта.

Бисквитките, които използваме, попадат в четири по-общи типа:

Задължителни „бисквитки“
Тези „бисквитки“ са от съществено значение, за да Ви помогнат да се придвижвате през нашия сайт и да използвате неговите функции, като например достъп до защитените зони на уебсайта. Без тези „бисквитки“ не можем да Ви предоставим услугите, които сте поискали, като например създаване на профил. Тези „бисквитки“ не събират информация за Вас, която може да бъде използвана за маркетинг или за запомняне на мястото, което сте посетили в интернет.

„Бисквитки“ за анализ/ефективност
За да поддържаме Сайта, услугите и продуктите му подходящи, лесни за използване и актуални, ние използваме уеб аналитични услуги, които ни помагат да разберем как хората използват нашия Сайт. Например, можем да видим кои елемети от Сайта и продуктите са най-популярни, да установим кога възникват грешки и да тествате различни версии на страница или функция, за да разберем кои от тях работят най-добре.

Функционални „бисквитки“
Тези „бисквитки“ позволяват на уебсайтовете и приложенията да запомнят взетите от Вас решения (например потребителско име, език или региона, в който се намирате) и да предоставят подобрени и по-персонализирани функции. Информацията, която тези бисквитки събират, обикновено е анонимна, което означава, че не можем да Ви идентифицираме лично Те не събират никаква информация за Вас, която може да се използва за продажба на реклами или за запомняне на мястото, което сте посетили в интернет, но ни помагат да Ви обслужваме с реклама, която е по-подходяща за Вас.

Целеви маркетингови „бисквитки“
Ние също използваме „бисквитки“ за подпомагане при целевата реклама. Без тези „бисквитки“, онлайн рекламите, с които се сблъсквате, ще бъдат по-малко подходящи за Вас и Вашите интереси Ние ги използваме и за измерване на ефективността на нашите маркетингови комуникации, например като ни кажете дали сте отговорили на реклама, която Ви изпратихме.

Ако искате да получите повече информация за някой от тези типове „бисквитки“, включително как да се откажете от тях, моля, отворете www.youronlinechoices.com/

За какво използваме „бисквитки“?

 • Те Ви позволяват да извършвате транзакции, докато други несъществени "бисквитки" ни позволяват да Ви предоставим подобрен, персонализиран уеб опит и да определим подходящи продукти, за да Ви покажем.
 • За да персонализираме и подобрим практическия Ви опит като клиент.
 • За да можете безопасно да влизате в профила си в Next Directory и да използвате функциите на „Моят профил“, като например информация за поръчките, извършване на плащания и преглеждане на извлечения.
 • За разпознаване на устройството, което използвате.
 • За да запазвате съдържанието на пазарската си чанта онлайн, докато разглеждате сайта, и да правите поръчки.
 • За да запишем местата на Сайта, които сте посетили, продуктите, които сте гледали и времето, прекарано в браузъра, както и закупените от Вас продукти. Next използва тази информация, за да направи уеб сайта по-лесен за ползване, да разработи дизайна на сайта и да подобрява непрекъснато качеството на предлаганата от нас услуга.
 • Да разпределяме посетителите на нашия сайт равномерно в различни платформи, за да гарантираме, че съдържанието се обслужва възможно най-бързо.
 • За целите на повторното пускане на пазара, за да определите подходящи свързани продукти, които да Ви показваме, когато сърфирате в други избрани уебсайтове. Тези „бисквитки“ могат да бъдат свързани с услуги, предоставяни от трета страна, като рекламна мрежа.
 • Също така Ви предлагаме възможността да споделите своя опит на нашия сайт чрез социални медийни сайтове като Facebook и Twitter. Използвайки тези функции, Вие давате съгласието си да разрешите „бисквитките“ от тези доставчици. Повече информация за това как тези доставчици използват „бисквитки“ можете да намерите на уебсайтовете им.

„Бисквитките“ са важна част от начина, по който работи сайтът ни, тъй като те помнят определена информация за посетител. Next използва "бисквитки" на първа страна (те се поставят там и се използват единствено от Next) и "бисквитки" на трети страни (те се поставят там от трети страни, с които работим).

"Бисквитките" безопасни ли са?

Да. Информацията, съхранявана в „бисквитките“, е безопасна и анонимна за външна трета страна, а сигурността на акаунта Ви никога не се компрометира. Повече информация за „бисквитките“ можете да намерите на адрес http://www.allaboutcookies.org/ и www.youronlinechoices.com/. За да прегледате видеоклип относно „бисквитките“, отворете https://www.google.com/intl/en-GB/policies/technologies/cookies/

Мога ли да изключа „бисквитките“?

Да - но ако решите да не разрешавате използването на „бисквитки“, практическият Ви опит на сайт ни ще бъде ограничен и много неразделни аспекти на Сайта, включително (но не само) добавянето на елементи към пазарската Ви чанта и достъпът до профила Ви няма да работят.

За да промените настройките на нашите „бисквитки“ или ако искате да бъдете уведомявани всеки път, когато ще бъде използвана „бисквитка“, трябва да промените настройките, предоставени в уеб браузъра, за да ни попречите да съхраняваме „бисквитки“ на твърдия диск на компютъра Ви.

За информация как да деактивирате „бисквитките“, моля, отворете раздела „Помощ“ на браузъра си чрез лентата с менюта. За допълнителна информация относно несъществени „бисквитки“, използвани за насочване и банерна реклама, моля, вижте по-долу.

Подробности за „бисквитки“ на трети страни

Next позволява на избраните трети страни, които участват с нас в маркетинговите програми, да поставят бисквитки, когато посещавате нашия сайт. Тези „бисквитки“ ни дават възможност да следим рекламите, които гледате и върху които кликвате, за да достигате до сайта ни.

За подробности относно „бисквитките“ на трети страни, които използваме, моля, вижте таблицата по-долу. Next не носи отговорност за съдържанието или правилата за поверителност на третите страни или другите уебсайтове и Ви съветваме да ги проверявате сами.

Всички изброени по-долу „бисквитки“ се използват за целите на анализа и насочването.

Google Tag Manager
Google Analytics
Monetate
Bing Ads
BloomReach
Yahoo DOT Tag
Yahoo Analytics
BlueKai
DoubleClick
GA Audiences
Facebook Connect
Facebook Custom Audiences

Отписване

Посетителите на уебсайта, които не искат данните им да бъдат използвани от Google Analytics, могат да инсталират добавката за браузър за отписване от Google Analytics. За отписване от Analytics за мрежата, отворете страницата на Google Analytics за отписване и инсталирайте добавката в браузъра си. Научете повече за отписването и как правилно да инсталирате добавката за браузъра си тук.

Посетителите могат също да се отпишат от Google Analytics за дисплейно рекламиране и да персонализират рекламите в Google Дисплейна мрежа с помощта на Настройките за реклами

Тази информация за „бисквитките“ е актуализирана последно на 10 май 2018 г. и следващите промени ще бъдат отразени чрез актуализиране на настоящото съобщение.

Информация за връзка

Ако искате да се свържете с нас, моля, пишете до:
Data Protection Officer Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT
или изпратете имейл до dataprotection@next.co.uk с тема „Запитване относно сигурността и поверителността“.

Потвърждаване на промяната на държавата

Наистина ли искате да излезете от този сайт?

Ако излезете от този сайт,
пазарската ви чанта и съдържанието й няма да са налични.

Отказ