Ak si želáte používať našu stránku s jednoduchším prístupom, napríklad so Screen Reader, kliknite tu
 • dievčatá
 • CHLAPCI
 • dámy
 • páni
 • Bábätká
 • domov
 • Vianoce
 • Značky
 • lipsy
 • fitness
 • výpredaj
 

ZMLUVNÉ PODMIENKY E-SHOPU SPOLOČNOSTI NEXT

Vytvorením účtu ste zodpovedný/á za zachovanie dôvernosti Vašich prihlasovacích údajov vrátane hesla a za obmedzenie prístupu k svojmu počítaču. Takisto, súhlasíte s prijatím zodpovednosti v súvislosti so všetkými úkonmi na svojom účte a so svojím heslom. Ak máte menej než 18 rokov, môžete používať nextdirect.com výlučne v prítomnosti jedného z rodičov alebo vášho poručníka. Spoločnosť Next si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb jednotlivcom alebo spoločnostiam, zrušiť váš účet, odstrániť alebo upraviť obsah svojej stránky, ako aj zrušiť objednávky. Spoločnosť Next môže vami poskytnuté informácie doplniť o informácie, ktoré ste poskytli iným spoločnostiam a použiť ich za účelom zlepšenia a personalizácie našich služieb alebo obsahu a na reklamné účely. Tieto možnosti môžu byť využité aj druhou stranou. Z času na čas poskytneme časť zoznamu našich zákazníkov starostlivo overeným spoločnostiam, čím im umožníme Vás kontaktovať poštou, prostredníctvom e-mailu,  telefonicky alebo inými prostriedkami za účelom predstavenia svojej ponuky alebo s inými informáciami. Ak si neželáte poskytnúť svoje meno a poštové údaje, alebo nás chcete upozorniť na duplicitné zásielky, kontaktujte nás telefonicky na linke podpory alebo nám napíšte na marketing@next.com - spoločnosť Next sa zaväzuje rešpektovať Vaše súkromie. Elektronická kópia každej vašej objednávky je majetkom spoločnosti Next a nebude vám sprístupnená. Všetky objednávky budú spracovávané v anglickom jazyku. Spoločnosť Next vás tiež môže kontaktovať za účelom prieskumu trhu. Týmto dávate súhlas s použitím vašich osobných údajov poskytnutých spoločnosti Next za účelom zabezpečenia ochrany proti podvodnej činnosti.

Doprava je momentálne bezplatná pre všetky objednávky nad 25 €. Pri objednávkach do 25 € bude účtované poštovné 3 € na objednávku. Dátum dodania bude potvrdený pri pristúpení k objednávke. Doba sa môže predĺžiť o ďalšie dni pri miestnych dňoch pracovného pokoja, národných sviatkoch v Spojenom kráľovstve, víkendoch a dobe výpredaja a počas štrajku. Spoločnosť Next si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo zmeniť ponuku bezplatného doručenia, ale sľubujeme, že o tom budeme zákazníkov informovať aspoň 14 deň vopred.

V období výpredaja sa doba doručenia pohybuje od 7 do 14 dní. Odhadovaný dátum doručenia vám oznámime v pri objednávke.

Doručenie zdarma alebo iné zľavové kódy pri akciových produktoch sú majetkom spoločnosti Next a sú neprenosné. Nemožno ich kopírovať ani inak reprodukovať, či uplatniť a používať v kombinácii s inými akciovými ponukami spoločnosti Next.

Jednoducho vráťte ľubovoľný nepoužitý tovar do 28 dní po prijatí pre úplné vrátenie ceny tovaru (za predpokladu, že je nový a nepoužitý). Táto doba platnosti schválenia sa nevzťahuje na určité šperky, kozmetiku, výrobky na osobnú starostlivosť, fotografické alebo potravinárske výrobky ani darčekové poukážky. Tovar môžete vrátiť prostredníctvom zvolenej metódy pomocou štítka na vrátenie tovaru na zadnej strane dodacieho listu. Náklady na poštovné hradí odosielateľ a nebudú preplácané spoločnosťou Next. Položky z objednávky nie je možné vrátiť do žiadnej predajne spoločnosti Next.

Svoje sťažnosti posielajte e-mailom na International_Complaints@nextdirect.com. Next sťažnosti víta a učí sa z nich. Naším cieľom je zaoberať sa sťažnosťami rýchlo a s úctou. Všetky sťažnosti sú zaznamenané, vyšetrené a odpovedáme na nich.

Vo výnimočných prípadoch, keď s vami nemôžeme sťažnosť vyriešiť priamo, máte právo postúpiť spor na platformu EÚ určenú na riešenie sporov online na adrese https://ec.europa.eu/odr. Ak sa rozhodnete využiť túto službu, použite, prosím, nasledovnú e-mailovú adresu pre Next pri vypĺňaní formulára ODR@next.co.uk.

Uvedené ceny sú platné v čase výroby. Vzhľadom na okolnosti mimo našu kontrolu môže byť nutné ceny zmeniť smerom nahor alebo nadol, vrátane prípadných zmien sadzby dane z pridanej hodnoty. Ak tovar z tohto dôvodu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu neprijmete, môžete ho vrátiť za predpokladu, že ho odošlete späť do 28 dní a bude v novom, nepoužitom stave. Na niektoré produkty sa nevzťahuje možnosť vrátenia tovaru. Pre podrobné informácie pozri vyššie. Všetky ceny sú uvedené v eurách (€). Spoločnosť Next si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť objednávky, odmietnuť žiadosti o registráciu účtu a tiež - po predbežnom písomnom oznámení zo strany spoločnosti - zrušiť váš účet. Ceny tovaru zobrazené na stránke a objednané online sa môžu líšiť od cien na predajniach. Budeme požadovať platbu v plnej výške na potvrdenie Vašej objednávky.

Všetky objednávky podliehajú dostupnosti objednaných produktov. V prípade problémov s dodávkou si vyhradzujeme právo nahradiť položky za položky rovnakej kvality a hodnoty. Pri objednávaní vás pri takých náhradách na to upozorníme.

Dizajnéri Next dávajú veľký pozor na farby použité v kolekciách. Obmedzenia reprodukcie farieb a individuálne nastavenia farieb vašej obrazovky môžu spôsobiť menšiu odchýlku. S rozumnou starostlivosťou sa zabezpečilo, aby boli popisy presné. Špecifikácie sa však môžu zmeniť.

Neprijímame kreditné karty, ktorých dátum splatnosti vyprší v nasledujúcich PIATICH dňoch. Detaily z kariet sú preverované treťou stranou a tovar je zaslaný, keď je doručená autorizácia.

Ponuka je platná pre objednávky nad minimálnu hodnotu uvedenú v komunikácii.

Ponuka je platná do dátumu exspirácie uvedeného na vašej komunikácii.

Ponuku je možné aktivovať iba po registrácii vouchera PIN v nextdirect.com. Voucher PIN môžete registrovať len raz.

Táto ponuka sa vzťahuje len na kúpu tovaru uskutočnenú v online prostredí na stránke nextdirect.com. To neplatí pre transakcie po telefóne. Umorenie ponuky zahŕňa registráciu na nextdirect.com.

Ponuka je platná len pre úvodné objednávky so spoločnosťou nextdirect.com iba pre nových zákazníkov. Iba jeden voucher PIN na jedného zákazníka.

Ak objednávku vrátite, hodnota ponuky je nevratná.

Voucher PIN nie je možné vymeniť za hotovosť. Nebude poskytnutá žiadna výmena ani refundácia.

Spoločnosť Next nemôže prijať zodpovednosť za stratu vášho vouchera PIN. Ak sa tak stane, nebude nahradený ani jeho hodnota refundovaná.

Ponuka je platná iba pre obyvateľov vybraných krajín, ktorých vek je aspoň 18 rokov.

Spoločnosť Next si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a/alebo ukončiť ponuku.

Vaše zákonné práva tým nebudú ovplyvnené.

Oneskorenia pri doručení spôsobené udalosťami, ktoré sú nepredvídateľné, nevyhnutné a mimo našej kontroly a za ktoré nenesieme zodpovednosť, ako sú udalosti vyššej moci, vojna, prírodné katastrofy alebo pandémie,  sa zbavujeme sa svojich výkonnostných povinností po dobu trvania tohto narušenia a v rozsahu jeho vplyv na naše výkonnostné povinnosti. Dohodnuté dodacie lehoty sa predĺžia o dobu trvania takéhoto narušenia. Spoločnosť Next je nutné informovať o týchto narušeniach adekvátnym spôsobom okamžite. Ak je koniec tohto narušenia nepredvídateľný alebo ak narušenie trvá viac ako dva mesiace, ktorákoľvek zo strán má právo odstúpiť od príslušnej zmluvy (alebo služieb, ktoré zatiaľ nie sú splnené) a / alebo vypovedať zmluvu bez oznámenia.

Vyhradzujeme si právo na odmietnutie uzavretia zmluvy s jednotlivcom alebo spoločnosťou.

Dodávateľom uvedeného tovaru je Next Germany GmbH c/o BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Zielstattstr. 4081379Mníchov NEMECKO

Commercial Register Number Munich District Court HRB 232839. VAT ID Number DE322142398. Registrácia k DPH na Slovensku: SK 4020319457

Hovory do/od spoločnosti Next môžu byť nahrávané za účelom zlepšenia služieb zákazníkom.

Tieto zmluvné podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade s anglickým právom. Zmluvné strany sa týmto podriaďujú jurisdikcii anglických súdov. Všetky objednávky napĺňajú podstatu zmluvného vzťahu a sú spracovávané v anglickom jazyku.

Potvrdiť zmenu krajiny

Naozaj si želáte odísť z tejto stránky?

Ak opustíte túto stránku
stratíte prístup k vášmu nákupnému košíku a jeho obsahu.

Zrušiť