Ak si želáte používať našu stránku s jednoduchším prístupom, napríklad so Screen Reader, kliknite tu

PODMIENKY SPOLOČNOSTI NEXT DIRECTORY

Registrácia a údaje o vašom účte

Registráciou a vytvorením vášho osobného účtu nesiete zodpovednosť za ochranu dôverných údajov o vašom účte a hesle a za zabránenie zneužitiu týchto údajov tým, že obmedzíte prístup k vášmu osobnému počítaču. Týmto dávate súhlas k, a prijímate zopovednosť za, všetky aktivity vzťahujúce sa na používanie vášho účtu alebo hesla. Ak máte menej než 18 rokov, môžete používať nextdirect.com výlučne v prítomnosti jedného z rodičov alebo vášho poručníka. Spoločnosť Next si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb jednotlivcom alebo spoločnostiam, zrušiť váš účet, odstrániť alebo upraviť obsah svojej stránky, ako aj zrušiť objednávky. Spoločnosť Next môže vami poskytnuté informácie doplniť o informácie, ktoré ste poskytli iným spoločnostiam a použiť ich za účelom zlepšenia a personalizácie našich služieb alebo obsahu a na reklamné účely. Tieto možnosti môžu byť využité aj druhou stranou. Z času na čas poskytneme časť zoznamu našich zákazníkov starostlivo overeným spoločnostiam, čím im umožníme vás kontaktovať poštou, prostredníctvom emailu, telefonicky alebo inými prostriedkami za účelom predstavenia svojej ponuky alebo s inými informáciami. Pokiaľ si neželáte, aby vaše meno alebo emailová či domáca adresa boli týmto spôsobom poskytnuté tretím stranám, alebo si želáte zrušiť zasielanie katalógu s produktami spoločnosti Next, prípadne nás chcete upozorniť na ich duplicitu, budeme radi, keď nás budete kontaktovať na telefónnom čísle zákaznickej podpory alebo prostredníctvom emailovej adresy marketing@next.com. Týmto sa v spoločnosti Next zaväzujeme k ochrane vašich osobých údajov a vášho súkromia. Elektronická kópia každej vašej objednávky je majetkom spoločnosti Next a nebude vám sprístupnená. Všetky objednávky budú spracovávané v anglickom jazyku. Spoločnosť Next vás tiež môže kontaktovať za účelom prieskumu trhu. Týmto dávate súhlas s použitím vašich osobných údajov poskytnutých spoločnosti Next za účelom zabezpečenia ochrany proti podvodnej činnosti.

Zoznam našich zákazníkov

Údaje, ktoré poskytnete našej spoločnosti môžeme doplniť o informácie získané od tretích strán a použiť ich na vylepšenie, optimalizáciu či personalizáciu našich služieb, obsahu a tiež na reklamné účely. Tieto možnosti môžu byť využité aj druhou stranou. Z času na čas sprístupníme časť nášho zoznamu zákazníkov starostlivo overených tretím stranám. Ak si neželáte, aby bolo vaše meno a poštová adresa sprístupnená alebo ak viac nechcete dostávať katalóg Next alebo ak nás chcete upovedomiť o viacnásobných ponukách v pošte, volajte, prosím, na bezplatné číslo alebo nám pošlite email na information@nextdirect.com. Next dodržuje záväzok rešpektovania vášho súkromia. Pre informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov spoločnosťou Next, navštívte, prosím, našu webovú stránku nextdirect.com.

Informácie o doručení

Dátum dodania bude potvrdený pri pristúpení k objednávke. Pri všetkých objednávkach presahujúcich €30.00 je poštovné zdarma. Dodanie štandardným spôsobom je spoplatňované sumou €3,00.  Doba sa môže predĺžiť o ďalšie dni pri miestnych dňoch pracovného pokoja, národných sviatkoch v Spojenom kráľovstve, víkendoch a dobe výpredaja. Spoločnosť Next si rezervuje právo kedykoľvek pozmeniť ponuku doručenia zdarma, ale sľubujeme, že to oznámime zákazníkom aspoň 14 dní.

Informácie o doručení počas výpredaja

V období výpredaja sa doba doručenia pohybuje od 14 do 21 dní. Odhadovaný dátum doručenia vám oznámime v pri objednávke.

Objednávacie kódy produktov v akcii

Dodanie zdarma alebo iné kódy pri akciových produktoch sú majetkom spoločnosti Next Directory a sú neprenosné. Nemožno ich kopírovať ani inak reprodukovať, či uplatniť a používať v kombinácii s inými akciovými ponukami spoločnosti Next.

Vrátenie tovaru

Jednoducho vráťte ľubovoľný nepoužitý tovar do 28 dní po prijatí pre úplné vrátenie ceny tovaru (za predpokladu, že je nový a nepoužitý). Táto doba platnosti schválenia sa nevzťahuje na určité šperky, kozmetiku, výrobky na osobnú starostlivosť, fotografické alebo potravinárske výrobky ani darčekové poukážky. Tovar môžete vrátiť prostredníctvom zvolenej metódy pomocou štítka na vrátenie tovaru na zadnej strane dodacieho listu. Náklady na poštovné hradí odosielateľ a nebudú preplácané spoločnosťou Next.

Sťažnosti

V prípade sťažností alebo reklamácií nás kontaktujte písomne na adrese Next Customer Services, Gedding Road, Leicester, LE5 5DW, United Kingdom, telefonicky na čísle 233329937 alebo elektronicky na email International_complaints@next.ihelpu.nl. Next sťažnosti víta a učí sa z nich. Naším cieľom je zaoberať sa sťažnosťami rýchlo a s úctou. Všetky sťažnosti sú zaznamenané, vyšetrené a odpovedáme na nich. Finančné sťažnosti - v prípade sťažnosti súvisiacej s ponukou spotrebiteľského úveru, ktorá nebola vyriešená k spokojnosti zákazníka, zákazník má právo písomne sa odvolať na Služby finančného ombudsmana, pre nezávislé vyšetrovanie. Podrobnosti budú poskytnuté podľa potreby.

Vo výnimočných prípadoch, pri ktorých s vami nemôžeme sťažnosť vyriešiť priamo, máte právo postúpiť spor na Platformu EÚ určenú na riešenie sporov online na adrese https://ec.europa.eu/odr. Ak sa rozhodnete využiť túto službu, použite nasledujúcu emailovú adresu Next pri vypĺňaní formulára ODR@next.co.uk.

Ceny

Uvedené ceny sú platné v čase výroby. Vzhľadom na okolnosti mimo našu kontrolu môže byť nutné ceny zmeniť smerom nahor alebo nadol, vrátane prípadných zmien sadzby dane z pridanej hodnoty. Ak tovar z tohto dôvodu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu neprijmete, môžete ho vrátiť za predpokladu, že ho odošlete späť do 28 dní a bude v novom, nepoužitom stave. Na niektoré produkty sa nevzťahuje možnosť vrátenia tovaru. Pre podrobné informácie pozri vyššie. Všetky ceny sú uvedené v eurách (€). Spoločnosť Next si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť objednávky, odmietnuť žiadosti o registráciu účtu a tiež - po predbežnom písomnom oznámení zo strany spoločnosti - zrušiť váš účet. Ceny tovaru zobrazené a objednané prostredníctvom adresára sa môžu líšiť od cien v obchode. Budeme požadovať platbu v plnej výške na potvrdenie Vašej objednávky.

Nové nižšie ceny

Ceny znížené od 29. novembra 2017.

Kódex správnej praxe

Podpísali sme kódex správnej praxe stanovený asociáciou Mail Order Traders' Association. Zaväzujeme sa, že akúkoľvek sťažnosť budeme riešiť rýchlo a s ohľadom. Ak sťažnosť nemožno vyriešiť k vašej plnej spokojnosti, môžeme my alebo vy poveriť vyriešením problému riaditeľa v The Mail Order Traders Association, PO Box 51909, London, SW99 0WZ Spojené kráľovstvo. Spoločnosť Next Directory je členom Direct Marketing Association (UK) Ltd (DMA) a preto je povinná uplatňovať Pravidlá kódexu postupov DMA, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s Úradom pre hospodársku súťaž (Office of Fair Trading) a informačným komisárom. Kód riadi nezávislý úrad Independent Direct Marketing Authority.

Dostupnosť

Všetky objednávky podliehajú dostupnosti objednaných produktov. V prípade problémov s dodávkou si vyhradzujeme právo nahradiť položky za položky rovnakej kvality a hodnoty. Pri objednávaní vás pri takých náhradách na to upozorníme.

Farebná reprodukcia

Dizajnéri Next dávajú veľký pozor na farby použité v kolekciách. Obmedzenia reprodukcie farieb a individuálne nastavenia farieb vašej obrazovky môžu spôsobiť menšiu odchýlku. S rozumnou starostlivosťou sa zabezpečilo, aby boli popisy presné. Špecifikácie sa však môžu zmeniť.

Copyright

© Copyright 2019 v starostlivosti Next Directory (obchodný názov Next Retail Ltd.), Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT, Spojené kráľovstvo. Registrované číslo 4521150.

Dodávka

Vyhradzujeme si právo na odmietnutie uzavretia zmluvy s jednotlivcom alebo spoločnosťou.
Dodávateľom uvedeného tovaru je spoločnosť Next Directory (obchodný názov pre Next Retail Limited). Spoločnosť Next Retail Limited, zaregistrovaná v Anglicku a Walese 4521150, so sídlom na adrese: Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT, UK. Autorizované a regulované Úradom pre finančné služby v UK. Registračné číslo k DPH v Spojenom kráľovstve GB 1790765890.

 • Firma s registračným číslom: 4521150
 • Registrácia k DPH v Spojenom kráľovstve: GB 179 7658 90
 • Registrácia k DPH v Írsku: IE 9973 522 O
 • Registrácia k DPH v Nemecku: DE 173548186
 • Registrácia k DPH na Cypre: CY 99200002 N
 • Registrácia k DPH v Španielsku: N 0060092 D
 • Registrácia k dani za tovar a služby na ostrove Jersey: 0002822
 • Registrácia k DPH vo Fínsku: FI 2278066-9
 • Registrácia k DPH vo Francúzsku: FR 27 514868827
 • Registrácia k DPH v Holandsku: NL 814246205 B01
 • Registrácia k DPH vo Švédsku: SE 516405444601
 • Registrácia k DPH v Taliansku: IT 00136189990
 • Registrácia k DPH v Litve: LT 100005119714
 • Registrácia k DPH v Belgicku: BE 0822478341
 • Registrácia k DPH v Estónsku: EE 101344209
 • Registrácia k DPH v Lotyšsku: LV 90009253362
 • Registrácia k DPH v Poľsku: PL 5263024325
 • Registrácia k DPH v Dánsku: DK 5263024325
 • Registrácia k DPH v Rakúsku: AT 66510803
 • Registrácia k DPH v Bulharsku: BG 3075016688
 • Registrácia k DPH v Českej republike: CZ 682920045
 • Registrácia k DPH v Grécku: EL 997375275
 • Registrácia k DPH v Maďarsku: HU 26905417
 • Registrácia k DPH v Luxembursku: LU 25837003
 • Registrácia k DPH v Portugalsku: PT 980442974
 • Registrácia k DPH v Rumunsku: RO 28476005
 • Registrácia k DPH na Slovensku: SK 4020319457
 • Registrácia k DPH v Slovinsku: SI 88515842
 • Registrácia k DPH v Chorvátsku: HR 14316335868
 • Registrácia k DPH na Malte: MT 21904635

Členovia správnej rady
• Lord Wolfson z Aspley Guise
• Amanda James
• Michael Law
• Jane Shields

Tajomník spoločnosti: S.L Anderson
Telefónne hovory so spoločnosťou Next Directory môžu byť nahrávané alebo monitorované ako súčasť nášho úsilia o ďalšie zlepšenie služieb pre našich zákazníkov.

Platby kreditnou kartou

Neprijímame kreditné karty, ktorých dátum splatnosti vyprší v nasledujúcich PIATICH dňoch. Detaily z kariet sú preverované treťou stranou a tovar je zaslaný, keď je doručená autorizácia.

Registrovaná pobočka

Dodávateľom uvedeného tovaru je spoločnosť Next Directory (obchodný názov pre Next Retail Limited). Spoločnosť Next Retail Limited, zaregistrovaná v Anglicku a Walese 4521150, so sídlom na adrese: Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT, UK. Autorizované a regulované Úradom pre finančné služby v UK. Registračné číslo k DPH v Spojenom kráľovstve GB 1790765890. Všetky zmluvy so spoločnosťou Next a obsah tejto stránky sú zobrazené v slovenčine.

Voucher PIN s peniazmi alebo percentuálnou zľavou na nextdirect.com

Ponuka je platná pre objednávky nad minimálnu hodnotu uvedenú v komunikácii.
Ponuka je platná do dátumu exspirácie uvedeného na vašej komunikácii.
Ponuku je možné aktivovať iba po registrácii vouchera PIN v nextdirect.com. Voucher PIN môžete registrovať len raz.
Táto ponuka sa vzťahuje len na kúpu tovaru uskutočnenú v online prostredí na stránke nextdirect.com. To neplatí pre transakcie po telefóne. Umorenie ponuky zahŕňa registráciu na nextdirect.com.
Ponuka je platná len pre úvodné objednávky so spoločnosťou nextdirect.com iba pre nových zákazníkov. Iba jeden voucher PIN na jedného zákazníka.
Ak objednávku vrátite, hodnota ponuky je nevratná.
Voucher PIN nie je možné vymeniť za hotovosť. Nebude poskytnutá žiadna výmena ani refundácia.
Spoločnosť Next nemôže prijať zodpovednosť za stratu vášho vouchera PIN. Ak sa tak stane, nebude nahradený ani jeho hodnota refundovaná.
Ponuka je platná iba pre obyvateľov vybraných krajín, ktorých vek je aspoň 18 rokov.
Spoločnosť Next si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a/alebo ukončiť ponuku.
Vaše zákonné práva tým nebudú ovplyvnené.

Právo

Tieto zmluvné podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade s anglickým právom. Zmluvné strany sa týmto podriaďujú jurisdikcii anglických súdov. Všetky objednávky napĺňajú podstatu zmluvného vzťahu a sú spracovávané v anglickom jazyku.

Potvrdiť zmenu krajiny

Naozaj si želáte odísť z tejto stránky?

Ak opustíte túto stránku
stratíte prístup k vášmu nákupnému košíku a jeho obsahu.

Zrušiť