Ak si želáte používať našu stránku s jednoduchším prístupom, napríklad so Screen Reader, kliknite tu
 

Ochrana osobných údajov

V nasledujúcom dokumente sú zhrnuté zmluvné podmienky pre webové stránky​​​​​​ spoločnosti Next.
Úprava podmienok platná od

Vážime si dôveru, ktorú nám prejavujete nakupovaním v sieti Next. Dúfame, že zdieľanie vašich osobných údajov vám na oplátku spríjemní a spohodlní váš zážitok z nakupovania. S dôverou však prichádza aj zodpovednosť a túto zodpovednosť berieme veľmi vážne


Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám pomôže pochopiť, ako používame vaše osobné informácie a s kým ich zdieľame.


Toto oznámenie o ochrane osobných údajov platí, ak nakupujete na našich webových stránkach, v ktorejkoľvek z našich predajní alebo ak s nami inak zdieľate svoje osobné údaje, napríklad ak nás kontaktujete s dotazom alebo vám posielame príspevky na marketingové účely.


Podmienky tohto oznámenia o ochrane súkromia z času na čas meníme a mali by ste ich pravidelne kontrolovať.  Posledný dátum aktualizácie je uvedený na začiatku dokumentu.  Ak vykonáme nejaké podstatné zmeny, podnikneme kroky, aby sme vás na to upozornili.

Sme spoločnosť Next Retail Limited („my“, „naše“, „nás“) a pôsobíme pod menom Next. Sme súčasťou spoločnosti skupiny Next plc.  Group.


Sme „kontrolór“ údajov, čo znamená, že sme zodpovední za rozhodnutie o tom, ako a prečo sa použijú vaše osobné údaje. Zodpovedáme tiež za zaistenie bezpečnosti, ochrany a zákonného zaobchádzania.


Pri ochrane vašich osobných údajov a rešpektovaní vášho súkromia pracujeme podľa najvyšších štandardov.  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov alebo spôsobu, akým tieto údaje používame, môžete kontaktovať náš tím ochrany údajov prostredníctvom e-mailu na adrese dataprotection@next.co.uk.


Pri ochrane vašich osobných údajov a rešpektovaní vášho súkromia pracujeme podľa najvyšších štandardov.  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov alebo spôsobu, akým tieto údaje používame, môžete kontaktovať náš tím ochrany údajov prostredníctvom e-mailu na adrese  dataprotection@next.co.uk.

Ďalej máte niekoľko „práv dotknutej osoby“, ktoré obsahujú informácie o tom, o aké práva ide a ako ich môžete uplatniť. Viac informácií nájdete na webovej stránke Information Commissioners www.ico.org.uk  

 • Právo prístupu - Máte právo požadovať bezplatnú kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame.
 • Právo na opravu Ak si myslíte, že sú niektoré z vašich osobných údajov, ktoré o vás vedieme, nepresné, máte právo požiadať o ich aktualizáciu. Môžeme vás požiadať o dôkaz toho, že je daný údaj nepresný.
  Právo na vymazanie (tiež známe ako právo na zabudnutie) a právo na obmedzenie spracúvania - Máte právo požadovať, aby sme zastavili spracúvanie alebo vymazali všetky vaše osobné údaje, ktoré o vás vedieme.  Ak využijete toto právo, poznačíme si vaše meno spojené s vašou požiadavkou a nebude nám to brániť v spracovaní akýchkoľvek nových informácií, ktoré nám následne poskytnete.
  Právo na prenosnosť údajov - Máte právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje elektronicky presúvali, kopírovali alebo prenášali v strojovo čitateľnom formáte.
  Práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania - Vaše osobné údaje niekedy používame na automatizované rozhodovanie.  Zahŕňa analýzu aktivity vášho účtu vrátane aplikácií, objednávok, platieb atď. Toto vykonávame za účelom potvrdenia vašej totožnosti a pre to, aby sme mohli zabrániť a zodpovedne odhaliť trestnú činnosť. Toto automatizované rozhodovanie je nevyhnutné, ak chcete u nás naďalej nakupovať online.  Máte právo odmietnuť automatizované rozhodnutia, ale môže to znamenať, že u nás môžete nakupovať iba v našich predajniach.
  Právo na odvolanie súhlasu - Pokiaľ sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo zmeniť. 

Vyššie uvedené práva môžu byť za určitých okolností obmedzené, napríklad ak by splnenie vašej žiadosti odhalilo osobné informácie o inej osobe, ak nás požiadate o vymazanie informácií, ktoré sú podľa zákona povinné, alebo ak máme naliehavé oprávnené záujmy o uchovanie vašich údajov. V prípade potvrdenia takejto aktivity vás budeme o tejto skutočnosti neodkladne informovať, a vaše údaje potom použijeme iba na tieto účely.  Ak si želáte, aby sme prestali spracovávať vaše osobné údaje, je možné, už nebudete môcť ďalej používať naše služby.


Ak máte akékoľvek všeobecné otázky alebo chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, kontaktujte dataprotection@next.co.uk alebo volajte na 0333 777 8000. Naše bezpečnostné postupy znamenajú, že možno budeme musieť vyžadovať dôkaz totožnosti predtým, ako vám poskytneme osobné informácie v reakcii na akúkoľvek žiadosť.


Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, ako zhromažďujeme alebo používame vaše osobné informácie, kontaktujte nás.

Vaše údaje spracovávame iba v prípade, ak na to máme zákonný základ.  Zákonné základy, na ktoré sa spoliehame, sú;

  Zmluva - tu spracovávame vaše údaje, aby sme splnili zmluvné dojednanie, ktoré sme s vami uzavreli.
  Súhlas - tu sme vás požiadali o poskytnutie výslovného súhlasu so spracovaním vašich údajov na konkrétny účel.
  Oprávnené záujmy - V tomto prípade sú dôvodom spracúvania naše záujmy, spravidla ide o poskytovanie najlepších produktov a služieb čo najbezpečnejším a najvhodnejším spôsobom.
  Zákonná povinnosť - tu máme štatutárnu alebo inú zákonnú povinnosť spracovávať informácie, napríklad pri vyšetrovaní trestného činu.

Zhromažďujeme a používame informácie, ktoré nám poskytnete priamo, napríklad keď si zaregistrujete účet; používame tiež súbory cookie a ďalšie podobné technológie na zhromažďovanie informácií z vašich zariadení, keď interagujete s našou reklamou alebo používate našu webovú stránku (ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách používania súborov cookie); vedieme záznamy, keď hovoríte s pracovníkmi nášho zákazníckeho servisu; používate CCTV v našich obchodoch na účely prieskumu trhu; a získavame osobné informácie od mnohých tretích strán, aby nám pomohli spravovať váš účet a vylepšili váš zážitok z nakupovania. Nižšie si môžete prečítať podrobnejšie informácie, v ktorých sa uvádza, ako používame vaše osobné údaje


Na spracovanie objednávok, ktoré u nás zadáte, a uľahčenie ich vrátenia (Zmluva)

 • Vedieme podrobnosti o platbách, aby sme mohli spracovať platby za akékoľvek objednávky zaplatené kreditnými alebo debetnými kartami, ktoré u nás zadáte. Tieto podrobnosti zdieľame s nami vybranými spracovateľmi platieb (napríklad Worldpay alebo Paypal)
 • Informácie o vašom účte a vami vybrané podrobnosti adresy doručenia používame na; doručenie vašich nákupov a vaše informovanie o ich stave a spracovávaní prípadného vrátenia, vrátane (v prípade potreby) vyzdvihnutia tovaru od vás.
 • Náš vybraný spracovateľ platby ukladá na vašu žiadosť údaje o vašej platobnej karte, aby vám v budúcnosti urýchlil platbu

Na poskytnutie prístupu k účtu (Zmluva)

 • Pri registrácii vášho účtu v našej spoločnosti o vás získavame informácie ako je vaše meno, kontaktné a dodacie údaje a heslo na ochranu vášho účtu (informácie o účte).  Rovnaké informácie priebežne používame na správu a zabezpečenie prístupu k vášmu účtu a na poskytovanie služieb, ktoré požadujete.

Za účelom poskytovania služieb zákazníkom (Oprávnený záujem)

 • Keď kontaktujete náš tím zákazníckeho servisu alebo s nami komunikujete na sociálnych sieťach, zaznamenávame hovory a archivujeme komunikáciu (záznamy zákazníckeho servisu). Tieto záznamy zákazníckeho servisu používame na efektívne spravovanie vašich otázok alebo sťažností, na monitorovanie kvality a na neustále zlepšovanie našich služieb.

Prispôsobenie a zlepšenie vašich skúseností pri nakupovaní (Oprávnený záujem)

 • Vedieme záznamy o vašej interakcii s našou webovou stránkou a s akýmkoľvek marketingom, ktorému ste vystavení. Tieto údaje spolu s históriou nákupov, demografickými údajmi, informáciami o účte a informáciami tretích strán používame na to, aby sme vám ukázali produkty a ponuky, o ktorých si myslíme, že nimi budete najväčší záujem a prispôsobenie vašich skúseností.
 • V našich obchodoch používame kamerový systém CCTV na účely prieskumu trhu, aby sme mohli čo najlepšie usporiadať naše obchody a skladovať sortimenty, o ktoré budú mať naši zákazníci najväčší záujem.
  Informácie o vašom účte, informácie o zariadeniach, ktoré používate na prístup na naše stránky, a vaše interakcie s nami používame na prevádzkovanie prispôsobených funkcií na našich weboch, v aplikáciách a komunikáciách.  

Aby sme vás informovali o produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať (Oprávnený záujem) )

 • Na zasielanie relevantných marketingových správ pre vás používame technológie, ako sú súbory cookie v rámci sietí digitálneho marketingu, výmeny reklám a sietí sociálnych médií, ako je napríklad vlastné publikum Facebooku.  Zdieľame agregované a anonymizované informácie o zákazníckych segmentoch, o ktoré sa zaujímame, s reklamnými partnermi, aby sa mohli sústrediť na zobrazovanie reklám tým osobám, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že sa zaujímajú o naše produkty, služby a ponuky, a zabrániť tomu, aby vám zobrazovali irelevantné informácie alebo opakujúce sa reklamy.
 • Zdieľame obmedzené informácie s vybranými dodávateľmi, aby sme im umožnili identifikovať nových potenciálnych zákazníkov v našom mene a zabránili nám opakovane inzerovať produkty alebo služby, ktoré ste si už kúpili.
 • Dostávame informácie o tom, ako komunikujete s našimi reklamami a obsahom na webových stránkach tretích strán a na platformách sociálnych médií (napríklad Google alebo Facebook), ktoré používame na prispôsobenie informácií, ktoré sa vám zobrazujú.

Aby sme s vami boli v kontakte (Oprávnený záujem)

 • Keď si zaregistrujete účet a nakupujete u nás, začneme vás informovať o novinkách o produktoch a službách vrátane udalostí v obchodoch, ponukách, akciách a informáciách o predaji, pokiaľ nám nepoviete, že si to prajete prostredníctvom vášho účtu alebo pomocou odkazu v každom e-maile, ktorý vám pošleme.
 • Keď vám zasielame komunikáciu, používame záznamy o tom, ako komunikujete s našou webovou stránkou a akýmkoľvek iným marketingom, ktorý sme vám zaslali, spolu s históriou nákupov, aby sme správy prispôsobili tak, aby obsahovali informácie, ktoré vás s najväčšou pravdepodobnosťou budú zaujímať.
 • Informácie o vašom účte používame na to, aby sme vás informovali o dôležitých správach o službe, ako sú napríklad podstatné zmeny týchto pravidiel, stiahnutia z trhu alebo informácie o vašom účte.
 • Tam, kde ste to požadovali, používame informácie o vašom účte, aby sme vám doručili katalógy Next.

n.b. Ak ste kedykoľvek v časti „Môj účet“ na našej webovej stránke zmenili svoje predvoľby kontaktov a rozhodli ste sa dostávať oznámenia od nás, pracujeme na základe súhlasu namiesto oprávneného záujmu.


Na zabezpečenie správneho fungovania webových stránok a služieb, ktoré vám ponúkame (Oprávnený záujem)

 • Na sledovanie vašich preferencií pri používaní našej stránky používame súbory cookie a ďalšie podobné technológie.
 • Používame ďalšie súbory cookie a podobné technológie, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako stránku využívate, čo nám umožňuje optimalizovať vaše nakupovanie a neustále vylepšovať našu stránku.
 • Zhromažďujeme informácie o zariadeniach, ktoré používate na prístup na naše webové stránky (zo stolových a mobilných zariadení), napríklad vašu IP adresu a typ zariadenia, aby sme zaistili, že je webová stránka bezpečná a funguje na viacerých platformách.
 • Informácie používame na plánovanie logistiky, predpovedanie dopytu, manažérske informácie, riešenie chýb na našej webovej stránke a všeobecný výskum a vývoj.

Na vyvíjanie a zlepšovanie našich produktov, sortimentu a služieb (Oprávnený záujem)

 • Informácie o našich zákazníkoch zdieľame (v anonymizovanom a agregovanom formáte) so spoločnosťami, ktorých produkty predávame. To im pomáha lepšie pochopiť rôzne profily našich zákazníkov so zameraním na tých, ktorí kupujú ich výrobky alebo o ne majú záujem.
 • Môžeme vás kontaktovať, aby sme vás požiadali o účasť na prieskumoch spokojnosti zákazníkov. Ak odpoviete, zhromaždíme údaje z vašej spätnej väzby a príspevkov (spätná väzba od zákazníkov).  Tieto informácie používame na rozvoj služieb, ktoré ponúkame.
 • Spolupracujeme s poskytovateľmi informácií, ako sú Experian a Merkle, ktorí sa špecializujú na profilovanie spotrebiteľov.  Tieto organizácie poskytujú demografické alebo iné údaje, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť demografické údaje, životný štýl alebo nakupovanie zákazníkov.
 • Informácie o tom, ako prechádzate a ako pracujete s našimi webovými stránkami, používame na vylepšenie našich webových stránok.
 • Všetky informácie vrátane údajov tretích strán používame pri vývoji nových produktov, služieb a systémov, aby sme zaistili, že budú pracovať podľa očakávaní a budú pre našich zákazníkov užitočné.

Prevencia a odhaľovanie trestnej činnosti (Oprávnený záujem/Zákonná povinnosť)

 • Informácie o vašom účte, históriu objednávok a históriu platieb používame na pomoc pri monitorovaní podvodných transakcií alebo podozrenia na pranie špinavých peňazí.
 • Pri registrácii účtu alebo kontaktovaní našich call centier použijeme na potvrdenie vašej totožnosti informácie o vašom účte, aplikácii a histórii nákupov.
 • Identifikátory zariadení a IP adresy používame pri predchádzaní podvodom a vyšetrovaní a pri udržiavaní bezpečnosti sietí a údajov.
  Keď nakupujete v našich obchodoch, používame CCTV na sledovanie bezpečnosti a na ochranu našich zamestnancov a produktov.

Aby sme splnili naše zákonné povinnosti (Právna povinnosť)

 • Vaše údaje používame na zabezpečenie toho, aby sme vyhoveli všetkým požiadavkám, ktoré na nás kladú zákony alebo súdne príkazy, vrátane zverejňovania zákonom alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo na základe súdneho konania.
 • V prípade poskytnutia formálnych žiadostí budeme zdieľať údaje s regulačnými a inými úradnými orgánmi.
 • Budeme viesť záznamy, aby sme splnili regulačné a daňové požiadavky.
 • Informácie o vašom účte použijeme, aby sme vás kontaktovali v súvislosti so stiahnutím z trhu alebo inými podobnými problémami s kvalitou produktu a na splnenie našich zákonných povinností v súvislosti s predajom produktov s vekovým obmedzením.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, počas ktorej ste našim zákazníkom a zvyčajne potom po dobu ďalších siedmich rokov za účelom dodržiavania zákonných požiadaviek. Počas tejto doby podnikneme kroky na odstránenie všetkých osobných údajov, akonáhle ich už nebudeme potrebovať.


Za zákazníka vás považujeme

 • Po dobu 3 rokov od okamihu, keď ste naposledy uskutočnili nákup na našej webovej stránke, alebo
 • zakaždým, keď od vás evidujeme žiadosť o zákaznícky servis.

Pri poskytovaní vysoko kvalitného tovaru a služieb spolupracujeme s mnohými dôveryhodnými tretími stranami.  Ktokoľvek, s kým spolupracujeme, je pred nadviazaním vzájomnej spolupráce a priebežne podrobený prísnym hodnoteniam bezpečnosti a ochrany osobných údajov.


Vždy sa snažíme anonymizovať údaje a odovzdávame iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na účely ich spracovania. Toto vždy vykonávame s ohľadom na bezpečnosť.


So všetkými dodávateľmi máme uzavreté zmluvy, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť bezpečnosť a súkromie vašich osobných údajov, pričom tieto informácie sú pravidelne a vždy revidované a aktualizované v súlade so zákonmi o ochrane údajov.

 • Spoločnosti skupiny Next Group – Next Retail Limited, Next Distribution, Brecon Debt Recovery, Lipsy, Marie Claire Beauty Limited, Retail Restaurants Limited and Next Retail (Írsko) Limited. Môžete nás poznať aj pod inými obchodnými názvami - Fabled, Fabled by Marie Claire, Fabled TCR, www.fabled.com, LABEL, Labelonline, Lipsy, Lipsy & Co, Little Label, www.little-label.co.uk, Next, Next Art 2 Order, Next Beauty, Next Clearance, Next Directory, Next Domestic Appliances, Next Flowers, Next Gift Experiences, Next Gift List, Next Gifts, Next Home, Next Kids, Next Made 2 Measure, Next Online, Next Photos, Next Retail, Next Wines, next.co.uk., Childsplay clothing
 • Childsplay Clothing Limited - Ak nakupujete na webových stránkach spoločnosti Childsplay a stanete sa VIP zákazníkom Childsplay, spoločnosť Next bude zdieľať informácie o nákupe a kontaktné informácie so spoločnosťou Childsplay Clothing Limited, ktorá vám v našom mene poskytne presonalizovanú VIP nákupnú službu.
 • Partnerskí dodávatelia - pomáhajú nám doručiť tovar, ktorý si objednáte, vrátane našich obchodných partnerov, ktorí vám tovar expedujú a priamo doručia.
 • IT spoločnosti - podporujú nás pri údržbe našich webových stránok a ďalších obchodných systémov, vrátane poskytovania telefónnych liniek, zariadení na ukladanie údajov a poskytovanie a podporu cloudovej infraštruktúry používanej pri poskytovaní našich produktov a služieb.
 • Marketingové spoločnosti a online reklama - pomáhajú nám spravovať našu elektronickú komunikáciu s vami a pomáhajú nám zobrazovať vám reklamu, ktorá vás pravdepodobne bude zaujímať. Spoločnosti, ktoré poskytujú marketingovú a reklamnú pomoc (vrátane riadenia operácií e-mailového marketingu, služieb mobilných správ) ako sú SMS a služby, ktoré využívajú reklamu na internete alebo na platformách sociálnych médií, ako je Facebook a Google), ako aj analýzu účinnosti našich reklamných a komunikačných kampaní.
 • Na zasielanie relevantných marketingových správ pre vás používame technológie, ako sú súbory cookie, pixely a ID zariadení v rámci sietí digitálneho marketingu, výmeny reklám a sietí sociálnych médií, ako je napríklad vlastné publikum Facebooku.
 • Organizácie na profilovanie spotrebiteľov - Tieto organizácie poskytujú demografické alebo iné údaje, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť demografické údaje, životný štýl alebo nakupovanie zákazníkov.
 • Spracovatelia platieb - spracovatelia platobných kariet na spracovanie platieb kreditnými a debetnými kartami a na ukladanie platobných údajov; napríklad Worldpay a Paypal.
 • Služby predchádzania podvodom - Skôr ako vám poskytneme tovar a služby, využívame tretie strany na vykonávanie kontrol podvodov a prania špinavých peňazí a na overenie vašej totožnosti. Tieto organizácie nám budú podávať správy o indikátoroch podvodov v priemysle a ak majú dôvod domnievať sa, že je identita podvodná.
   Ak máme dôvod na podozrenie z podvodu alebo iného trestného činu, poskytneme vaše osobné údaje agentúram na prevenciu podvodov (napríklad CIFAS) alebo orgánom činným v trestnom konaní na zisťovanie, vyšetrovanie a prevenciu kriminality. Ak si myslíme, že existuje riziko podvodu, môžeme pozastaviť činnosť na vašom účte alebo odmietnuť prístup k vášmu účtu alebo zrušiť objednávku.  Pokiaľ tak urobíme, budeme vás o tejto skutočnosti informovať e-mailom alebo SMS správou a požiadame vás, aby ste nás kontaktovali.
 • Prieskumné a analytické spoločnosti - Môžeme zdieľať osobné údaje, aby sme umožnili výskumným spoločnostiam a poskytovateľom spätnej väzby kontaktovať vás priamo v našom mene, aby sme zachytili vaše názory na naše produkty, služby, webové stránky a aplikácie. Tieto prieskumné spoločnosti môžeme požiadať, aby analyzovali výsledky, aby sme lepšie porozumeli vášmu online zážitku, čo nám pomôže vylepšiť naše služby. Týmto spoločnostiam poskytujeme iba informácie, ktoré potrebujú na výkon svojej funkcie. Toto môže mať formu prieskumu, kde môžete byť požiadaní o zhodnotenie zakúpeného produktu alebo služby alebo o poskytnutie všeobecnej spätnej väzby k našim produktom a službám. Vaša účasť na našich prieskumoch trhu alebo iných prieskumov bude vždy dobrovoľná.
  Môžeme zdieľať informácie so špecializovanými spoločnosťami, aby sme analyzovali informácie o zákazníkoch, čo nám pomôže lepšie pochopiť, ako využívate naše služby, a prispôsobovať produkty, služby a ponuky, ktoré môžu byť pre vás relevantné.
  Využívame spoločnosti, ktoré nám pomáhajú sledovať a zaznamenávať spôsob, akým sa pohybujete na našej webovej stránke, aby sme porozumeli vašej online skúsenosti a použili ju na vylepšenie našich služieb a na ponúknutie osobnejšieho zážitku.
 • Produktoví technici - využívame profesionálne spoločnosti tretích strán, aby nám pomohli pri nezávislom posudzovaní problémov a sťažností v súvislosti s našimi produktmi.  S týmito technikmi budeme zdieľať informácie, ktoré im umožnia skontrolovať produkt a vrátiť vám ho, alebo skontrolovať produkt vo vašej domácnosti.
 • Spoločnosti poskytujúce všeobecné služby  - napríklad tlačiarne a poštové spoločnosti, ktoré nám pomáhajú pri poskytovaní našich produktov a služieb.
 • Regulačné orgány a polícia - Údaje budeme zdieľať s regulačnými orgánmi a inými úradnými orgánmi (vrátane orgánov činných v trestnom konaní), ak o to požiadajú formálne alebo v súlade s právnymi postupmi.
  Ak u nás zadáte objednávku a nachádzate sa mimo Veľkej Británie, údaje, ktoré o vás vedieme, prenesieme do spoločnosti Next Retail Limited vo Veľkej Británii, aby sme vám uľahčili objednávku.

Naše hlavné činnosti majú sídlo v Spojenom kráľovstve a vaše osobné informácie sa spravidla spracúvajú, ukladajú a používajú v Spojenom kráľovstve a ďalších krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).  Spoločnosť Next prevádzkuje call centrum v Pune v Indii. Pracovníci na tomto mieste budú mať prístup k informáciám o vašom účte, aby vám mohli pomôcť s vašim dotazom.  Spolupracujeme tiež s dodávateľmi a partnermi, ktorí môžu využívať cloudové alebo hostované technológie vo viacerých geografických oblastiach.

Tam, kde potrebujeme preniesť vaše údaje mimo Spojeného kráľovstva alebo EHP, použijeme jednu z nasledujúcich záruk:

   Používanie štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou v zmluvách o prenose osobných údajov do tretích krajín.
  Prevod na organizácie, ktoré sú súčasťou štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.  Toto je rámec, ktorý stanovuje štandardy ochrany osobných údajov pre údaje odosielané medzi USA a krajinami EÚ. Zaisťuje, aby tieto normy boli podobné tým, ktoré sa používajú v EHP.
  Prevody do krajín mimo EHP, ktoré majú zákony na ochranu súkromia, ktoré poskytujú rovnakú ochranu ako EHP.

Viac informácií o vyššie uvedených zárukách ochrany údajov nájdete na webovej stránke Európskej komisie pre spravodlivosť.

Ak na prístup k našim službám používate aplikácie, webové stránky alebo služby tretích strán, vaše použitie podlieha príslušným zmluvným podmienkam, zásadám súborov cookie a ochrane súkromia tretích strán.  Napríklad, ak s nami komunikujete na sociálnych sieťach, vaše použitie podlieha podmienkam a oznámeniam o ochrane súkromia príslušnej platformy sociálnych médií (Facebook, Twitter atď.). To isté platí, ak používate služby tretích strán, ako je napríklad Alexa od spoločnosti Amazon, pretože vaše používanie služby podlieha ich príslušným podmienkam.  Môže sa od nás vyžadovať, aby sme s touto treťou stranou zdieľali informácie o zákazníkoch týkajúce sa transakcií a používania týchto služieb tretích strán.

V prípade, že nás potrebujete kontaktovať, napíšte nám na adresu:


Next Retail Limited,

Desford Road,

Enderby, Leicester,

LE19 4AT

alebo na dataprotection@next.co.uk

Potvrdiť zmenu krajiny

Naozaj si želáte odísť z tejto stránky?

Ak opustíte túto stránku
stratíte prístup k vášmu nákupnému košíku a jeho obsahu.

Zrušiť

Naposledy prezerané

Načítava sa...

Nenachádzajú sa tu žiadne naposledy prezerané položky. Položky, ktoré si prezeráte, sa tu budú postupne zobrazovať. Keď kliknete na tieto obrázky, zvolené položky sa vám znova otvoria.

Ups! Niečo sa pokazilo! Skúste to znova, prosím