Ak si želáte používať našu stránku s jednoduchším prístupom, napríklad so Screen Reader, kliknite tu

 

Súbory cookie a ochrana osobných údajov – zákazníci

Spoločnosť Next Retail Limited ("Next") sa zaväzuje dodržiavať Všeobecné nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a Zákon o ochrane osobných údajov z roku 2018, po jeho vstupe do platnosti. Bezpečnosť osobných informácií, ktoré s nami zdieľate, je veľmi dôležitá a preto vás chceme ubezpečiť, že vaše osobné údaje sú u nás uchovávané bezpečne. Radi by sme vám vysvetlili akým spôsobom ich využívame, aby sme vám mohli ponúknuť kvalitnejší a personalizovanejší nákup.

Účelom tohto oznámenia je pomôcť vám porozumieť:

 • ako a prečo zhromažďuje spoločnosť Next informácie o vašej osobe;
 • komu, prečo a na základe čoho poskytujeme tieto informácie ďalej a
 • aké sú vaše práva.

V prípade zmeny obsahu tohto oznámenia vás o jeho aktualizácii upovedomíme na našej webovej stránke. Spoločnosť Next vystupuje ako tzv. „správca osobných údajov“, ktoré jej poskytujete a niekedy bude v tomto oznámení označená ako „my“. Úloha správcu osobných údajov znamená, že spoločnosť Next určuje účel a spôsob, ktorým sa vaše údaje spracúvajú alebo budú spracúvať.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na adrese:
Data Protection Officer Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT
alebo e-mailom na dataprotection@next.co.uk s uvedeným predmetom Security and Privacy Enquiry (Otázka ohľadom bezpečnosti a ochrany osobných údajov).

Tento oznam o bezpečnosti osobných údajov sa naposledy aktualizoval 10. mája 2018.

Aké informácie zhromažďujeme pri vašej registrácii a prečo?

Keď od nás nakupujete tovar, vstupujete s nami do zmluvného zväzku. Pred objednaním tovaru je potrebné založiť si Next účet. Aby sme vám ho mohli otvoriť, je potrebné uviesť niektoré osobné údaje, ako napríklad:

 • celé meno,
 • adresu (a predchádzajúce adresy),
 • dátum narodenia,
 • kontaktné telefónne číslo
 • a e-mailovú adresu.

Ak ste u nás nakupovali ako existujúci zákazník a použili ste kreditnú alebo debetnú kartu, alebo sme údaje o nich použili na autorizáciu platby, tieto údaje o platobnej karte bezpečne zhromaždíme a uchováme. Nových zákazníkov a existujúcich zákazníkov, ktorých platnosť platobnej karty uplynula, požiadame, aby si tieto údaje automaticky uložili, čím sa urýchli spracovanie platby. Bankové údaje zhromažďujeme aj v prípade, že využijete priamu debetnú platbu.

V prípade, že požiadate o úverový účet, informácie o vás získavame z úverovej agentúry. Viac informácií nájdete v sekcii Komu poskytujeme vaše údaje a prečo.

Aby sme mohli pristúpiť k personalizácii webových stránok, zhromažďujeme aj informácie o zariadeniach, ktoré používate na prístup k našim stránkam (notebook a mobilné zariadenia), a tie môžu obsahovať aj IP adresu. Ďalšie informácie o používaní súborov cookie a sledovaní nájdete v našom oznámení o súboroch cookie.

Keď nakupujete v našich obchodoch, spoločnosť Next používa na monitorovanie bezpečnosti kamerový systém.

Ako používame vaše údaje?

Nariadenie o ochrane osobných údajov nám umožňuje používať a poskytovať vaše osobné údaje len v prípadoch, ktoré sú opodstatnené. Podľa zákona musí byť takéto rozhodnutie opodstatnené jedným alebo viacerými dôvodmi, ako napríklad:

 • Zmluvný vzťah – vaše osobné údaje sa spracúvame preto, aby sme mohli splniť zmluvné podmienky, napr. aby vám bol zaslaný váš katalóg.
 • Súhlas – ak súhlasíte s tým, že nám tieto informácie poskytnete, napr. keď nám udelíte súhlas s uchovávaním údajov o vašej platobnej karte.
 • Oprávnené záujmy – to znamená záujmy spoločnosti Next pri správe našej firmy, aby sme vám mohli poskytnúť tie najlepšie produkty a služby najbezpečnejším a najvhodnejším spôsobom, napr. nám umožníte poskytnúť vaše údaje určitým tretím stranám, ako napríklad partnerom zabezpečujúcim dodanie tovaru.
 • Zákonná povinnosť – ak existuje zákonná alebo iná právna požiadavka na poskytovanie informácií, napr. keď musíme poskytnúť vaše údaje za účelom presadzovania práva.

V nasledujúcom zozname sú uvedené spôsoby, akými môžeme použiť vaše osobné údaje spolu s určením príslušného vyššie uvedeného dôvodu, ktorý sa na ne vzťahuje. V prípadoch, kde ako dôvod uvádzame oprávnené záujmy, uvádzame aj o aké konkrétne záujmy sa jedná.

Na čo používame vaše osobné údaje Naše dôvody (právny základ) Náš výklad oprávnených záujmov spoločnosti Next
Založenie vášho Next účtu • Oprávnený záujem Efektivita spracovania takejto činnosti.
Uchovávaanie údajov o platobných kartách • Súhlas Nevzťahuje sa
Spracovanie vašich objednávok • Plnenie zmluvy Nevzťahuje sa
Notifikácia o stave vašej objednávky • Oprávnené záujmy Efektivita spracovania takejto aktivity a zlepšovanie našich služieb.
Spravovanie vášho účtu / poskytovanie zákazníckych služieb. Môže zahŕňať: poskytovanie údajov tretím krajinám, ktoré zabezpečujú zákaznícke služby, komunikačné služby, overovanie údajov zákazníka pri nahrávanom telefonáte, sťažnosti a otázky zákazníkov. • Zákonná povinnosť / Oprávnené záujmy (v závislosti od povahy služieb) Aktualizácia našich záznamov, účinné a efektívne spracovanie kontaktov našich klientov, spracovanie ponuky našich produktov a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať a spôsob distribúcie týchto informácií.
Pri zisťovaní, vyšetrovaní a nahlasovaní finančnej trestnej činnosti (napr. podvodov) • Zákonná povinnosť / oprávnené záujmy Rozvoj a zlepšenie jednania v oblasti finančnej trestnej činnosti. V súlade s akýmikoľvek zákonnými povinnosťami vyplývajúcimi od kontrolných orgánov, napr. FCA. V súlade so všetkými nariadeniami, ktoré sa na nás vzťahujú. Efektivita spracovania takejto aktivity a zlepšovanie našich služieb a spracovania.
Personalizácia webovej stránky a administrácia • Oprávnené záujmy Rozvoj produktov, služieb, aplikácií a návrhov s cieľom prilákať a udržať zákazníkov. Zlepšenie zákazníckej interakcie na našich stránkach. Určenie typov zákazníkov pre nové produkty alebo služby
Marketingová komunikácia s cieľom informovať vás o špeciálnych ponukách, akciách, nových kolekciách a výpredajoch. Poskytovanie online reklamy. • Oprávnené záujmy Rozvoj produktov, služieb, aplikácií a návrhov s cieľom prilákať a udržať zákazníkov. Zlepšenie zákazníckej interakcie na našich stránkach.
Informovanie o vylepšeniach našich služieb, ako napríklad o zmenách na webstránke a nových službách, ktoré by vás mohli zaujímať. • Oprávnené záujmy Rozvoj produktov, služieb, aplikácií a návrhov s cieľom prilákať a udržať zákazníkov. Zlepšenie zákazníckej interakcie na našich stránkach.
Pri kontaktovaní zákazníkov za účelom realizácie prieskumu spokojnosti, hodnotenia produktov alebo prieskumu trhu. • Oprávnené záujmy Rozvoj produktov, služieb, aplikácií a návrhov s cieľom prilákať a udržať zákazníkov. Zlepšenie zákazníckej interakcie na našich stránkach.
Správa siete a bezpečnosť osobných údajov • Oprávnené záujmy Na zachovanie bezpečnosti našej siete, čo nám umožňuje zaisťovať bezpečnosť a utajenie vašich osobných údajov.
Plánovanie logistiky, prognózovanie dopytu, informácie o riadení a prieskum • Oprávnené záujmy Využívame informácie o nákupných zvykoch, zakúpených produktoch a objeme nákupov, ktoré nám umožňujú reagovať na dopyt, a tak zabezpečiť, aby sme mohli zaistiť správne produkty pre danú oblasť, a plánovať naše kolekcie.

Komu poskytujeme vaše údaje a prečo

Spoločnosť Next spolupracuje s mnohými spoľahlivými dodávateľmi, agentúrami a firmami, aby vám poskytla tovar a služby vysokej kvality, ktoré od nás očakávate, napríklad s kuriérskymi spoločnosťami, úverovými referenčnými agentúrami, agentúrami v oblasti prevencie podvodov, servisnými technikmi, ktorí vás navštívia doma, a spoločnosťami v oblasti prieskumu trhu a pod.
Medzi kategórie tretích strán, ktorým poskytujeme vaše osobné údaje, patria napríklad:

Dodávatelia
Spoločnosť Next spolupracuje s mnohými spoľahlivými partnermi, ktorí zabezpečujú dodávku produktov a služieb v našom mene. Všetci partneri prešli dôkladnou bezpečnostnou previerkou a majú k dispozícii len nevyhnutné osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie zadanej objednávky alebo zabezpečenie služby v našom mene.
Kuriérske spoločnosti
Aby sme zabezpečili dodanie vášho tovaru, spoločnosť Next spolupracuje s niekoľkými kuriérskymi spoločnosťami. Aj im poskytujeme len nevyhnutné informácie potrebné na zabezpečenie dodania vášho tovaru.
IT spoločnosti
Spoločnosť Next spolupracuje s firmou, ktorá zabezpečuje prevádzku našej webstránky a ostatných obchodných systémov.
Marketingové spoločnosti
Spolupracujeme s marketingovými spoločnosťami, ktoré spravujú našu elektronickú komunikáciu so zákazníkmi alebo uskutočňujú prieskumy a hodnotenie produktov v našom mene.
Spracovanie platby
Spoločnosť Next spolupracuje so spoľahlivými tretími stranami zabezpečujúcimi spracovanie platieb, aby sme mohli bezpečne prijímať a spravovať platby.
Úverové referenčné agentúry
Keď u nás žiadate o úver, preverujeme si vás v úverových referenčných agentúrach. Dôvodom je overenie, či zákazníkov žiadajúcich o úver daná výška úveru nadmerne nezaťaží, a či sa nedopúšťajú podvodu poskytnutím nepravdivých alebo neúplných informácií.

Aby sme mohli vašu žiadosť spracovať, poskytneme vaše osobné údaje úverovým referenčným agentúram, ktoré nám o vás poskytnú určité informácie, napríklad vašu finančnú históriu. Týmto spôsobom sme schopní posúdiť vašu úverovú bonitu, vhodnosť produktu, overiť vašu totožnosť, spravovať váš účet, sledovať a kompenzovať záväzky, a predchádzať kriminálnej aktivite.

Okrem toho si budeme s úverovými referenčnými agentúrami aj naďalej priebežne vymieňať informácie o vás, vrátane informácií o vašich vyplatených účtoch a všetkých záväzkoch, ktoré neboli splatené načas. Úverové referenčné agentúry budú vaše údaje poskytovať aj ďalším organizáciám. Vaše údaje budú prepojené s údajmi vášho partnera/partnerky, akýchkoľvek spoločných žiadateľov alebo iných finančných partnerov.

Bližšie informácie o identite úverových referenčných agentúr, ich spôsobe spracovania a poskytovania osobných údajov nájdete na nasledujúcich odkazoch:
Informatívne oznámenie úverovej referenčnej agentúry Experian
Informatívne oznámenie úverovej referenčnej agentúry CallCredit
Informatívne oznámenie úverovej referenčnej agentúry Equifax

Na posúdenie vašej žiadosti a overenie vašej identity používame metódu automatického hodnotenia úveru. Vašu úverovú históriu automaticky skontrolujeme v súlade s našimi kritériami pre poskytovanie úverov a ak nesplníte naše požiadavky, vaša žiadosť o poskytnutie úveru bude zamietnutá. Viac informácií nájdete v Informatívnych oznámeniach úverových referenčných agentúr na vyššie uvedených odkazoch. Bližšie informácie o automatickom posudzovaní nájdete nižšie. Ak by ste chceli vzniesť námietku proti používaniu automatizovaného úveru, obráťte sa na úradníka pre ochranu údajov.

Vymáhanie pohľadávok a predchádzanie podvodom
Prv než vám poskytneme služby, tovar alebo financovanie, vykonáme kontrolu za účelom predchádzania podvodom a praniu špinavých peňazí, a overíme si vašu totožnosť. Pri týchto previerkach je nevyhnutné spracovávať vaše osobné údaje.

Osobné údaje, ktoré ste poskytli, ktoré sme od vás zhromaždili alebo sme ich dostali od tretích strán, budú použité za účelom predchádzania podvodom a praniu špinavých peňazí, a na overenie vašej totožnosti.

Do rozsahu spracovania spadajú napríklad tieto konkrétne osobné údaje: meno, adresa, dátum narodenia, kontaktné údaje, finančné informácie, údaje o zamestnaní, identifikátory zariadenia vrátane IP adresy a údaje o vozidle.

Naša spoločnosť a agentúry v oblasti predchádzania podvodom môžu tiež orgánom činným v trestnom konaní umožniť prístup k vašim osobným údajom a využívať ich pri odhaľovaní, vyšetrovaní a prevencii trestnej činnosti.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe toho, že máme oprávnený záujem zabrániť podvodom a praniu špinavých peňazí, a overiť totožnosť s cieľom chrániť našu spoločnosť a spĺňať príslušné zákonné požiadavky, ktoré sa na nás vzťahujú. Takéto spracovanie je aj zmluvnou podmienkou poskytnutia požadovaných služieb alebo financovania.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe toho, že pre nás ide o verejný záujem alebo výkon verejnej moci pri prevencii podvodom a praniu špinavých peňazí a overovaní totožnosti, s cieľom ochrániť našu spoločnosť a dodržiavať zákonné požiadavky, ktoré sa na nás vzťahujú.

Agentúry v oblasti predchádzania podvodom môžu uchovávať vaše osobné údaje v rôznych časových intervaloch a v prípade zvýšenej hrozby rizika podvodu alebo prania špinavých peňazí sa vaše údaje môžu uchovávať až šesť rokov.

Automatizované rozhodnutia
Pri procese spracovania vašich osobných údajov sa niektoré kroky rozhodovania uskutočňujú automatizovane. Týmto spôsobom sa môžeme automaticky rozhodnúť, že predstavujete riziko podvodu alebo prania špinavých peňazí, ak sa počas nášho spracovania údajov odhalí, že vaše správanie vykazuje známky prania špinavých peňazí, pripomína podvodné konanie, podstatne sa líši od vášho predchádzajúceho správania po prihlásení alebo sa zdá, že ste zámerne utajili svoju pravú identitu. V súvislosti s automatizovaným rozhodovaním môžete uplatniť svoje práva: ak chcete vedieť viac, kontaktujte nás vyššie uvedenými spôsobmi.

Dôsledky spracovania
Ak vás naša spoločnosť alebo agentúra v oblasti predchádzania podvodom označí ako potenciálne rizikovú osobu pre podvod alebo pranie špinavých peňazí, máme právo odmietnuť poskytnúť vám požadované služby alebo financovanie, alebo zastaviť poskytovanie už existujúcich služieb.

Agentúra v oblasti predchádzania podvodom uchováva záznamy o akomkoľvek pokuse o podvod alebo pranie špinavých peňazí a následne vám aj iné spoločnosti môžu odmietnuť poskytovať služby, financovanie alebo zamestnanie. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte vyššie uvedenými spôsobmi.

Prenos údajov
Vždy, keď agentúry v oblasti predchádzania podvodom prenášajú vaše osobné údaje mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru, ukladajú príjemcom týchto údajov zmluvné povinnosti na ochranu vašich osobných údajov v súlade s normou platnou v Európskom hospodárskom priestore. Môžu tiež od príjemcu požadovať, aby sa prihlásil na odber „medzinárodných rámcov“ určených na zabezpečenie bezpečného zdieľania údajov.

Vaše práva
Vaše osobné údaje sú chránené zákonnými právami, medzi ktoré patrí aj vaše právo nesúhlasiť so spracovaním vašich osobných údajov, právo požiadať o vymazanie alebo opravu vašich osobných údajov, právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom.

Viac informácií získate alebo výkon vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov môžete uplatniť na vyššie uvedených kontaktoch. Máte tiež právo sťažovať sa na Úrad komisára pre informácie, ktorý usmerňuje proces spracovania osobných údajov.

Prenos údajov do tretích krajín

Je možné, že niektoré údaje, ktoré nám poskytnete, môžu byť prenesené mimo Európsky hospodársky priestor, do krajín ako je napríklad India alebo Spojené štáty. Takýto transfer nazýva prenos do „tretej krajiny“. Spoločnosť Next má napríklad obchodný vzťah s firmou Capita India, ktorá pre nás zabezpečuje IT podporu a administratívne služby pre účty zákazníkov a dodávateľov. I keď sú údaje uchovávané v informačnom stredisku v Spojenom kráľovstve, majú k nim prístup aj kolegovia v Indii, aby mohli vybavovať vyššie uvedené činnosti.

Ak u nás zadáte objednávku a nachádzate sa mimo územia Spojeného kráľovstva, vaše osobné údaje budú prenesené do spoločnosti Next Retail Limited v Spojenom kráľovstve.

Spoločnosť Next spolupracuje aj s dodávateľmi a partnermi, ktorí môžu využívať cloudové a/alebo hostingové technológie. Zabezpečujeme povinné zaistenie bezpečnosti údajov našich partnerov a zabezpečujeme, aby títo partneri spĺňali príslušné akreditácie.

Vždy, keď dôjde k prenosu údajov do tretích krajín, spoločnosť Next uplatní príslušné zmluvné ustanovenia, ktorými zabezpečí prísne pravidlá týkajúce sa dôvernosti a bezpečnosti vašich informácií. Ak si želáte zistiť viac informácií, kontaktujte nás e-mailom na adrese dataprotection@next.co.uk.

Zostávame s vami v kontakte

Našou snahou je informovať vás o aktuálnych nových kolekciách, špeciálnych ponukách a vylepšeniach našich webstránok. Po založení účtu sa vás spýtame, či si želáte dostávať tento druh marketingových informácií.

Spoločnosť Next nebude vaše údaje poskytovať na marketingové účely žiadnej spoločnosti okrem Next Retail Ltd. Spoločnosť Next Retail Ltd zastrešuje spoločnosti Next Stores, Next Directory a Next.co.uk.

Ak zmeníte názor a nebudete si viac želať dostávať tieto marketingové informácie, o zastavenie ich posielania môžete písomne požiadať Úradníka pre ochranu údajov na vyššie uvedenej adrese, e-mailom na adrese dataprotection@next.co.uk, telefonicky cez Kontaktné centrum na telefónnom čísle 0333 777 8000, online v nastaveniach Môjho účtu alebo prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v e-maili.

E-mailové správy vám budú zasielané ešte po krátku dobu, kým nebude vaša žiadosť spracovaná.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Keď zhromažďujeme vaše osobné údaje, doba ich uchovávania závisí od viacerých faktorov, napríklad od účelu, na ktorý dané údaje používame a našich zákonných povinností.

Je možné, že vaše osobné údaje budeme potrebovať na vytvorenie, predloženie alebo obhajobu právnych nárokov. Z tohto dôvodu budeme uchovávať vaše osobné údaje po dobu 7 rokov odo dňa, kedy ich viac nebudeme potrebovať z dôvodov uvedených vo vyššie uvedenej časti Ako používame vaše údaje. Výnimkou sú prípady, kedy:

 • sme zo zákona povinní uchovávať vaše osobné údaje dlhšie alebo ich vymazať skôr;
 • si uplatníte svoje právo vymazať svoje údaje (kde sa dá uplatniť) a my ich v súvislosti so žiadnym zákonným dôvodom nie sme povinní uchovávať;
 • podáme alebo budeme ochraňovať právny nárok alebo iné konanie počas doby uchovávania vašich osobných údajov. V takom prípade budeme uchovávať vaše osobné údaje až do úplného ukončenia tohto konania kedy už nebudú možné žiadne odvolania; alebo
 • v obmedzených prípadoch, kedy platný alebo budúci zákon, alebo súd či kontrolný orgán vyžaduje, aby sme vaše osobné údaje uchovávali dlhšie alebo kratšie.

Aké sú vaše práva

V súvislosti so spoločnosťou Next máte nasledujúce nároky. Tieto nároky sa označujú ako práva dotknutej osoby. Viac informácií o nich nájdete na webstránke Informačných komisárov www.ico.org.uk

 • Právo prístupu – právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom a o informácie o spôsobe ich spracovania.
 • Právo na opravu – právo na opravu svojich osobných údajov v prípade, že sú nepresné a právo na doplnenie chýbajúcich osobných údajov.
 • Právo na zmazanie (známe aj ako Právo byť zabudnutý) – právo na vymazanie vašich osobných údajov. Kontaktujte call centrum 0333 777 8000.
 • Právo na obmedzenie spracovania – právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 • Právo na prenos údajov – právo na elektronické premiestňovanie, kopírovanie alebo prenos vašich osobných údajov v štandardnej podobe.
 • Právo na vznesenie námietok – právo na vznesenie námietok proti spracovaniu vašich osobných údajov.
 • Práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania – práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania.


V prípade, že máte akékoľvek všeobecné otázky týkajúce sa vašich práv alebo si želáte uplatniť svoje práva, kontaktujte nás na dataprotection@next.co.uk

Máte právo podať sťažnosť na regulačný úrad na ochranu osobných údajov na území Európy, najmä v krajine, v ktorej pracujete alebo žijete, alebo v krajine, v ktorej boli porušené vaše zákonné práva. Kontaktné údaje kancelárie komisára pre informácie (ICO) a regulačný úrad na ochranu osobných údajov v Spojenom kráľovstve sú dostupné na webstránke ICO www.ico.org.uk, kde vaše osobné údaje boli alebo sú použité spôsobom, ktorý podľa vášho názoru nie je v súlade s údajmi. Odporúčame vám však, aby ste nás pred podaním sťažnosti kontaktovali a my sa budeme snažiť vyriešiť akékoľvek problémy alebo obavy, ktoré by ste mohli v tejto oblasti mať.

Oznámenie o súboroch cookie

Účelom tohoto oznámenia je vysvetliť vám, čo sú to súbory cookie, ako ich spoločnosť Next používa a informovať vás o možnostiach, ktoré v súvislosti s ich používaním máte.

Ďalším používaním stránky www.next.co.uk súhlasíte s používaním súborov cookie spôsobom opísaným v tomto oznámení.

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia, keď navštívite našu stránku. Toto umožňuje, aby vás stránka rozpoznala ako používateľa buď počas trvania vašej návštevy (pomocou „súboru cookie relácie“) alebo pri opakovaných návštevách („trvalý súbor cookie“). Nie sú škodlivé a neobsahujú žiadne informácie, ako napríklad vašu adresu, dátum narodenia alebo údaje o kreditnej karte.

Súbory cookie, ktoré používame, rozdeľujeme do štyroch typov:

Nevyhnutne potrebné súbory cookie
Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať na našej stránke a využívať jej funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí webstránky. Bez týchto súborov by nebolo možné poskytnúť vám niektoré služby, o ktoré máte záujem, ako napríklad založenie účtu. Tento typ súborov cookie o vás nezhromažďuje žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely alebo na sledovanie vášho pohybu na internete.

Analytické/výkonové súbory cookie
Aby sme zabezpečili relevantnosť, jednoduché používanie a aktuálnosť webstránky, jej služieb a produktov, využívame služby webovej analýzy, ktoré nám pomáhajú porozumieť, akým spôsobom ľudia používajú našu webstránku. Vidíme napríklad, ktoré časti stránky a ktoré produkty sú najobľúbenejšie, dokážeme identifikovať výskyt chýb, testovať rôzne verzie stránky alebo rôzne funkcie, a tak zistiť, ktorá z nich funguje najlepšie.

Funkčné súbory cookie
Tento typ súborov cookie umožňuje, aby si webstránky a aplikácie pamätali vaše voľby (napríklad používateľské meno, jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate) a poskytovali vylepšené, osobne prispôsobené funkcie. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú zvyčajné anonymné. To znamená, že vás podľa nich nemôžeme osobne identifikovať. Nezhromažďujú o vás žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na reklamný predaj či sledovanie vášho pohybu na internete. Umožňujú nám poskytovať vám reklamu, ktorá je pre vás relevantná.

Cielené marketingové súbory cookie
Používame tiež súbory cookie, ktoré nám pomáhajú pri cielenej reklame. Bez tohto typu súborov cookie by bola online reklama, ktorá sa vám zobrazuje, pre vás a vaše záujmy menej relevantná. Používame ich aj na meranie efektívnosti našej marketingovej komunikácie. Oznamujú nám napríklad, či ste reagovali na reklamnú ponuku, ktorú sme vám zaslali.

Viac informácií o jednotlivých druhoch súborov cookie nájdete na stránke www.youronlinechoices.com/

Na čo používame súbory cookie?

 • Umožňujú vám nakupovať, zatiaľ čo iné súbory cookie, nie nevyhnutne potrebné, nám umožňujú ponúknuť vám kvalitnejší, personalizovaný pocit pri prehliadaní webu a vybrať, ktoré relevantné produkty sa vám budú zobrazovať.
 • Pomáhajú skvalitniť a personalizovať ponuku pre zákazníka.
 • Umožňujú bezpečné prihlásenie k účtu Next Directory, aby ste mohli používať funkciu „Môj účet“, ako sú informácie o objednávke, realizovaní platieb a prezeraní údajov.
 • Na rozpoznanie zariadenia, ktoré používate.
 • Umožňujú nám zapamätať si obsah vášho nákupného košíka, zatiaľ čo si vy ďalej prehliadate našu stránku a následne dokončiť objednávku.
 • Umožňujú zaznamenať, ktoré časti stránky ste navštívili, ktoré produkty ste si prezreli, koľko času ste strávili prezeraním stránky a ktoré produkty ste si kúpili. Tieto údaje umožňujú spoločnosti Next upraviť stránku tak, aby bola pre zákazníkov čo najvhodnejšia, pomáhajú vytvoriť náš dizajn stránky a neustále skvalitňovať poskytované služby.
 • Pomáhajú rovnomerne prerozdeliť návštevníkov našej stránky, aby sa potrebný obsah zobrazoval pri čo najvyššej rýchlosti.
 • Na opakované marketingové kampane produktov, ktoré sa zobrazujú pri prehliadaní iných vybraných webových stránok. Tieto súbory cookie môžu byť priradené k službám, ktoré poskytujú tretie strany, ako napríklad reklamná sieť.
 • Rovnako vám ponúkame aj možnosť podeliť sa o svoju skúsenosť s našou stránkou cez rôzne sociálne médiá, ako napríklad Facebook alebo Twitter. Používaním týchto funkcií vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie danému poskytovateľovi. Viac informácií o tom, ako títo poskytovatelia používajú súbory cookie, nájdete na ich webových stránkach.

Súbory cookie sú neoddeliteľnou súčasťou fungovania našej stránky, pretože si o návštevníkovi pamätajú určité informácie. Spoločnosť Next používa súbory cookie prvej strany (ktoré si na stránku umiestňuje a používa výhradne spoločnosť Next) a súbory cookie tretích strán (ktoré si na stránku umiestňujú tretie strany, s ktorými spolupracujeme).

Sú súbory cookie bezpečné?

Áno. Informácie, ktoré sa ukladajú v súboroch cookie, sú bezpečné a anonymné pre ktorúkoľvek externú tretiu stranu. Zabezpečenie vášho účtu nebude nikdy ohrozené. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na stránke http://www.allaboutcookies.org/ a www.youronlinechoices.com/. Na stránke https://www.google.com/intl/en-GB/policies/technologies/cookies/ nájdete video o súboroch cookie.

Môžem vypnúť súbory cookie?

Áno, môžete. Ak sa však rozhodnete nepovoliť používanie súborov cookie, vaše možnosti na našej stránke budú obmedzené a mnoho integrálnych aspektov stránky vrátane (ale nie výlučne) pridávania tovaru do nákupného košíka či prístupu k vášmu účtu nebude fungovať vôbec.

Ak chcete zmeniť nastavenia súborov cookie, alebo chcete byť upozornený vždy, keď sa má používať súbor cookie, mali by ste zmeniť nastavenia vo vašom webovom prehliadači tak, aby sa zabránilo ukladaniu súborov cookie na pevnom disku počítača.

Viac informácií o vypnutí súborov cookie nájdete v sekcii „Pomoc“ v hlavnom menu vášho prehliadača. Viac informácií o nie nevyhnutných súboroch cookie, ktoré sa používajú na filtrovanie a bannerovú reklamu nájdete uvedené nižšie.

Informácie o súboroch cookie tretích strán

Spoločnosť Next umožňuje vybraným tretím stranám, s ktorými spolupracuje na marketingových programoch, umiestniť pri návšteve našich stránok súbory cookie. Tieto súbory cookie nám umožňujú sledovať, ktoré reklamy sa vám zobrazia, a na ktoré kliknete, aby ste sa dostali na naše stránky.

Viac informácií o súboroch cookie tretích strán, ktoré sa nachádzajú na našej stránke, nájdete uvedené nižšie. Spoločnosť Next nenesie zodpovednosť za obsah alebo zásady ochrany osobných údajov tretích strán alebo iných webstránok a preto odporúčame, aby ste si ich sami overili.

Všetky nasledujúce súbory cookie sa používajú na analytické a cielené účely.

Google Tag Manager
Google Analytics
Monetate
Bing Ads
BloomReach
Yahoo DOT Tag
Yahoo Analytics
BlueKai
DoubleClick
GA Audiences
Facebook Connect
Facebook Custom Audiences

Zrušenie

Návštevníci webstránky, ktorí nechcú, aby sa ich údaje používali v službe Google Analytics, si môžu nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie služby Google Analytics. Ak chcete zrušiť službu Analytics pre webstránku, navštívte stránku Google Analytics opt-out page a nainštalujte si doplnok pre váš prehliadač. Viac informácií o možnosti zrušenia a správnej inštalácii doplnku prehliadača získate tu.

Návštevníci môžu zrušiť službu Google Analytics pre zobrazovanie reklamy a prispôsobiť reklamy v Reklamnej sieti Google aj pomocou Nastavenie reklamy.

Toto oznámenie o súboroch cookie bolo naposledy aktualizované 10. mája 2018 a ďalšie zmeny budú oznámené aktualizáciou tohto oznámenia.

Kontakt

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na adrese:
Data Protection Officer Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT
alebo e-mailom na dataprotection@next.co.uk s uvedeným predmetom Security and Privacy Enquiry (Otázka ohľadom bezpečnosti a ochrany osobných údajov).

Potvrdiť zmenu krajiny

Naozaj si želáte odísť z tejto stránky?

Ak opustíte túto stránku
stratíte prístup k vášmu nákupnému košíku a jeho obsahu.

Zrušiť