Ak si želáte používať našu stránku s jednoduchším prístupom, napríklad so Screen Reader, kliknite tu
 • Vianoce
 • dievčatá
 • CHLAPCI
 • dámy
 • páni
 • Bábätká
 • domov
 • Spoločenské
 • Značky
 • lipsy
 • fitness
 • VÝPREDAJ ZÁSOB

Ochrana osobných údajov a súbory cookie

Posledná aktualizácia 2023. júna

Vážime si dôveru, ktorú nám prejavujete nakupovaním v sieti Next. Dúfame, že zdieľanie vašich osobných údajov vám na oplátku spríjemní a spohodlní váš zážitok z nakupovania. S dôverou však prichádza aj zodpovednosť a túto zodpovednosť berieme veľmi vážne


Tieto zásady ochrany osobných údajov vám pomôžu pochopiť, ako používame vaše osobné údaje a s kým ich zdieľame. Platia, ak nakupujete na webovej stránke Next, používate aplikáciu Next alebo ak s nami inak zdieľate svoje osobné údaje, napríklad ak nás kontaktujete s dotazom alebo vám posielame reklamy.


Podmienky týchto zásad ochrany osobných údajov z času na čas meníme a mali by ste ich pravidelne kontrolovať. Posledný dátum aktualizácie je uvedený na začiatku dokumentu.  Ak vykonáme nejaké podstatné zmeny, podnikneme kroky, aby sme vás na to upozornili.

Sme NEXT Plc (číslo spoločnosti: 4412362), keď v týchto zásadách hovoríme „my“, „naše“ alebo „nás“, máme na mysli spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Next, ktorými sú:


Next Retail Limited, Next Holdings Limited, Next Distribution Limited, Next Manufacturing Limited, Next Sourcing Limited, Next Retail Ireland Limited, Next Germany GmbH, Next Beauty Limited, Lipsy Limited, Victoria’s Secret (VS Brands Holdings UK Limited), GAP (West Apparel UK Holdings Limited), Reiss (Pink Topco Limited), JoJo Maman Bébé (Regent BidCo 1 Limited) and Joules (The Harborough Hare Limited).


Sme „kontrolór“ údajov, čo znamená, že sme zodpovední za rozhodnutie o tom, ako a prečo sa použijú vaše osobné údaje. Zodpovedáme tiež za zaistenie bezpečnosti, ochrany a zákonného zaobchádzania.


Pri ochrane vašich osobných údajov a rešpektovaní vášho súkromia pracujeme podľa najvyšších štandardov.  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov alebo toho, ako ich používame, môžete kontaktovať nášho splnomocnenca pre ochranu údajov prostredníctvom e-mailu na adrese dataprotection@next.co.uk alebo napísaním na naše registrované sídla nižšie:


Adresa registrovaná v Spojenom kráľovstve: splnomocnenec pre ochranu údajov, Next Group, Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT.


Adresa registrovaná v EÚ: splnomocnenec pre ochranu údajov, Next Retail (Ireland) Ltd, 13-18 City Quay, Dublin 2, D{[# 3]} ED 70, Írsko.


Ak u nás zadáte objednávku a nachádzate sa mimo Spojeného kráľovstva, prenesieme údaje, ktoré o vás uchovávame, spoločnosti Next Plc vo Veľkej Británii, aby sme uľahčili vašu objednávku.

Máte niekoľko „práv dotknutej osoby“, nižšie sme vysvetlili, čo sú a ako ich môžete uplatniť. Viac o týchto právach si môžete prečítať na webovej stránke Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit na adrese

https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html.

 • Právo na prístup – Máte právo požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.
 • Právo na opravu Ak si myslíte, že sú niektoré z vašich osobných údajov, ktoré o vás vedieme, nepresné, máte právo požiadať o ich aktualizáciu.  Môžeme vás požiadať o dôkaz toho, že je daný údaj nepresný.
 • Právo na vymazanie (tiež známe ako právo byť zabudnutý) – Máte právo požiadať, aby sme vymazali vaše osobné údaje, ktoré uchovávame.
 • Právo na obmedzenie spracovania - Máte právo požiadať, aby sme obmedzili alebo zamedzili prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame.
 • Právo na prenos údajov – Máte právo nás požiadať, aby sme za určitých okolností elektronicky preniesli vaše osobné údaje do inej organizácie.
 • Práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania – Vaše osobné údaje niekedy používame na automatizované rozhodovanie. Zahŕňa analýzu aktivity vášho účtu vrátane aplikácií, objednávok, platieb atď. Toto vykonávame za účelom potvrdenia vašej totožnosti a pre to, aby sme mohli zabrániť a zodpovedne odhaliť trestnú činnosť. Toto automatizované rozhodovanie je nevyhnutné, ak chcete u nás naďalej nakupovať online.  Máte právo odmietnuť automatizované rozhodnutia, ale môže to znamenať, že u nás môžete nakupovať iba v našich predajniach.
 • Právo na odvolanie súhlasu   Ak sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo zmeniť.

Vyššie uvedené práva môžu byť za určitých okolností obmedzené, napríklad ak by splnenie vašej žiadosti odhalilo osobné informácie o inej osobe, ak nás požiadate o vymazanie informácií, ktoré sú podľa zákona povinné, alebo ak máme naliehavé oprávnené záujmy o uchovanie vašich údajov. V prípade potvrdenia takejto aktivity vás budeme o tejto skutočnosti neodkladne informovať, a vaše údaje potom použijeme iba na tieto účely.  Ak si želáte, aby sme prestali spracovávať vaše osobné údaje, je možné, už nebudete môcť ďalej používať naše služby.


Ak máte akékoľvek všeobecné otázky alebo si chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, pozrite si časť „ako nás môžete kontaktovať“ v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Aby sme zachovali bezpečnosť osobných údajov našich zákazníkov, možno budeme musieť vyžatovať dôkaz totožnosti predtým, ako vám poskytneme osobné údaje v reakcii na akúkoľvek žiadosť.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, ako zhromažďujeme alebo používame vaše osobné informácie, kontaktujte nás. Máte právo podať sťažnosť priamo kancelárii komisára pre informácie (ICO), regulačný úrad na ochranu osobných údajov v Spojenom kráľovstve, kde má Next Plc sídlo. Kontaktné údaje ICO nájdete na ich webovej stránke. Môžete tiež podať sťažnosť na Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, kontaktné údaje BfDI nájdete tu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Kontakt/kontakt_node. html.

Vaše údaje spracovávame iba v prípade, ak na to máme zákonný základ.  Zákonné základy, na ktoré sa spoliehame, sú;

 • Kontrakt – Tu spracovávame vaše informácie, aby sme splnili zmluvné dojednanie, ktoré sme s vami uzavreli.
 • Súhlas – Tu sme vás požiadali o poskytnutie výslovného súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov na konkrétny účel.
 • Oprávnené záujmy uvádzame naše záujmy ako dôvod na spracovanie. Spravidla to je za účelom poskytnutia tých najlepších produktov a služieb tým najbezpečnejším a najvhodnejším spôsobom.
 • Legal Obligation - Máme štatutárnu alebo inú zákonnú povinnosť spracovávať informácie, napríklad pri vyšetrovaní trestného činu alebo pri plnení kritérií zodpovedného poskytovania úverov.
 • Životne dôležité záujmy – Tu je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu života dotknutej osoby.

Zhromažďujeme a používame informácie, ktoré nám priamo poskytnete, napr. keď zaregistrujete účet; používame súbory cookie a iné podobné technológie na zhromažďovanie informácií z vašich zariadení, keď interagujete s našou reklamou alebo používate našu webovú stránku (viac informácií nájdete v časti „Zásady používania súborov cookie“ nižšie); vedieme záznamy, keď hovoríte s našimi tímami služieb zákazníkom; prijímame osobné údaje od mnohých tretích strán, aby sme nám pomohli spravovať váš účet a zlepšili váš zážitok z nakupovania.


Na spracovanie objednávok, ktoré u nás zadáte, a uľahčenie ich vrátenia (Zmluva)

 • Vedieme podrobnosti o platbách, aby sme mohli spracovať platby za akékoľvek objednávky zaplatené kreditnými alebo debetnými kartami, ktoré u nás zadáte. Tieto podrobnosti zdieľame s nami vybranými spracovateľmi platieb
 • Informácie o vašom účte a vami vybrané podrobnosti adresy doručenia používame na; doručenie vašich nákupov a vaše informovanie o ich stave a spracovávaní prípadného vrátenia, vrátane (v prípade potreby) vyzdvihnutia tovaru od vás.
 • Nami vybraní spracovatelia platieb môžu na vašu žiadosť uložiť údaje o vašej platobnej karte, aby v budúcnosti urýchlili vašu platbu (súhlas).

Na poskytnutie prístupu k účtu (Zmluva)

 • Pri registrácii vášho účtu v našej spoločnosti o vás získavame informácie ako je vaše meno, kontaktné a dodacie údaje a heslo na ochranu vášho účtu (informácie o účte).  Rovnaké informácie priebežne používame na správu a zabezpečenie prístupu k vášmu účtu a na poskytovanie služieb, ktoré požadujete.

Za účelom poskytovania služieb zákazníkom (Oprávnený záujem)

 • Keď kontaktujete náš tím zákazníckeho servisu alebo s nami komunikujete na sociálnych sieťach, zaznamenávame hovory a archivujeme komunikáciu (záznamy zákazníckeho servisu). Tieto záznamy zákazníckeho servisu používame na efektívne spravovanie vašich otázok alebo sťažností, na monitorovanie kvality a na neustále zlepšovanie našich služieb

Prispôsobenie a zlepšenie vašich skúseností pri nakupovaní (Oprávnený záujem)

 • Vedieme záznamy o vašej interakcii s našou webovou stránkou a s akýmkoľvek marketingom, ktorému ste vystavení. Tieto údaje spolu s históriou nákupov, demografickými údajmi, informáciami o účte a informáciami tretích strán používame na to, aby sme vám ukázali produkty a ponuky, o ktorých si myslíme, že nimi budete najväčší záujem a prispôsobenie vašich skúseností.
 • Informácie o vašom účte, informácie o zariadeniach, ktoré používate na prístup na naše stránky, a vaše interakcie s nami používame na prevádzkovanie prispôsobených funkcií na našich weboch, v aplikáciách a komunikácii.

Na informovanie o produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať (Oprávnený záujem)

 • Na zasielanie relevantných marketingových správ pre vás používame technológie, ako sú súbory cookie v rámci sietí digitálneho marketingu, výmeny reklám a sietí sociálnych médií, ako je napríklad vlastné publikum Facebooku.  Zdieľame agregované a anonymizované informácie o zákazníckych segmentoch, o ktoré sa zaujímame, s reklamnými partnermi, aby sa mohli sústrediť na zobrazovanie reklám tým osobám, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že sa zaujímajú o naše produkty, služby a ponuky, a zabrániť tomu, aby vám zobrazovali irelevantné informácie alebo opakujúce sa reklamy.
 • Zdieľame obmedzené informácie s vybranými dodávateľmi, aby sme im umožnili identifikovať nových potenciálnych zákazníkov v našom mene a zabránili nám opakovane inzerovať produkty alebo služby, ktoré ste si už kúpili
 • Dostávame informácie o tom, ako interagujete s našimi reklamami a obsahom na webových stránkach tretích strán a platformách sociálnych médií (ako je Google alebo Facebook), ktoré používame na prispôsobenie informácií, ktoré sa vám zobrazujú.

Aby sme s vami boli v kontakte (Oprávnený záujem)

 • Keď si zaregistrujete účet a budete u nás nakupovať, budeme vás informovať o novinkách o produktoch a službách vrátane akcií obchodu, ponúk, akcií a informácií o predaji – pokiaľ nám nepoviete, že si to neželáte, prostredníctvom „Môj účet“ alebo pomocou odkazu v každom e-maile, ktorý vám pošleme.
 • Keď vám posielame správy, používame záznamy o tom, ako komunikujete s našou webovou stránkou a akýkoľvek iný marketing, ktorý sme vám poslali, spolu s históriou nákupov, aby sme prispôsobili správy tak, aby obsahovali informácie, ktoré vás s najväčšou pravdepodobnosťou budú zaujímať.
 • Informácie o vašom účte používame na to, aby sme vás informovali o dôležitých správach o službe, ako sú napríklad podstatné zmeny týchto pravidiel, stiahnutia z trhu alebo informácie o vašom účte.

n.b. Ak ste kedykoľvek v časti „Môj účet“ na našej webovej stránke zmenili svoje predvoľby kontaktov a rozhodli ste sa dostávať oznámenia od nás, pracujeme na základe súhlasu namiesto oprávneného záujmu.


Na zabezpečenie správneho fungovania webových stránok a služieb, ktoré vám ponúkame (Oprávnený záujem/Súhlas)

 • Na sledovanie vašich preferencií pri používaní našej stránky používame súbory cookie a ďalšie podobné technológie.
 • Používame ďalšie súbory cookie a podobné technológie, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako stránku využívate, čo nám umožňuje optimalizovať vaše nakupovanie a neustále vylepšovať našu stránku.
 • Zhromažďujeme informácie o zariadeniach, ktoré používate na prístup na naše webové stránky (zo stolových a mobilných zariadení), napríklad vašu IP adresu a typ zariadenia, aby sme zaistili, že je webová stránka bezpečná a funguje na viacerých platformách.
 • Informácie používame na plánovanie logistiky, predpovedanie dopytu, manažérske informácie, riešenie chýb na našej webovej stránke a všeobecný výskum a vývoj.

Na vyvíjanie a zlepšovanie našich produktov, sortimentu a služieb (Oprávnený záujem)

 • Informácie o našich zákazníkoch zdieľame (v anonymizovanom a agregovanom formáte) so spoločnosťami, ktorých produkty predávame. To im pomáha lepšie pochopiť rôzne profily našich zákazníkov so zameraním na tých, ktorí kupujú ich výrobky alebo o ne majú záujem.
 • Môžeme vás kontaktovať, aby sme vás požiadali o účasť na prieskumoch spokojnosti zákazníkov. Ak odpoviete, zhromaždíme údaje z vašej spätnej väzby a príspevkov (spätná väzba od zákazníkov).  Tieto informácie používame na rozvoj služieb, ktoré ponúkame.
 • Spolupracujeme s poskytovateľmi informácií, ako sú Experian a Merkle, ktorí sa špecializujú na profilovanie spotrebiteľov.  Tieto organizácie poskytujú demografické alebo iné údaje, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť demografické údaje, životný štýl alebo nakupovanie zákazníkov.
 • Informácie o tom, ako prechádzate a ako pracujete s našimi webovými stránkami, používame na vylepšenie našich webových stránok.
 • Všetky informácie vrátane údajov tretích strán používame pri vývoji nových produktov, služieb a systémov, aby sme zaistili, že budú pracovať podľa očakávaní a budú pre našich zákazníkov užitočné.

Na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti (Oprávnený záujem / Zákonná povinnosť)

 • Informácie o vašom účte, históriu objednávok a históriu platieb používame na pomoc pri monitorovaní podvodných transakcií alebo podozrenia na pranie špinavých peňazí.
 • Pri registrácii účtu alebo kontaktovaní našich call centier použijeme na potvrdenie vašej totožnosti informácie o vašom účte, aplikácii a histórii nákupov.
 • Identifikátory zariadení a IP adresy používame pri predchádzaní podvodom a vyšetrovaní, a pri udržiavaní bezpečnosti sietí a údajov.

Na dodržiavanie našej zákonnej povinnosti (Právna povinnosť)

 • Vaše údaje používame na zabezpečenie toho, aby sme vyhoveli všetkým požiadavkám, ktoré na nás kladú zákony alebo súdne príkazy, vrátane zverejňovania zákonom alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo na základe súdneho konania.
 • V prípade poskytnutia formálnych žiadostí budeme zdieľať údaje s regulačnými a inými úradnými orgánmi.
 • Budeme viesť záznamy, aby sme splnili regulačné a daňové požiadavky.
 • Informácie o vašom účte použijeme, aby sme vás kontaktovali v súvislosti so stiahnutím z trhu alebo inými podobnými problémami s kvalitou produktu a na splnenie našich zákonných povinností v súvislosti s predajom produktov s vekovým obmedzením.

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači, mobilnom zariadení alebo inom zariadení s prístupom na internet, keď navštívite webovú stránku alebo aplikáciu NEXT. Cookies nám umožňujú „pamätať si“ nejaký čas vašu aktivitu alebo preferencie, prípadne obsahujú údaje súvisiace s funkciou alebo činnosťou našich webových stránok. Pojem „cookie“ používame aj na opis podobných technológií, ako sú pixely alebo značky.


Na čo používame súbory cookie?

Niektoré zo súborov cookie vám umožnia vykonať platobné transakcie, zatiaľ čo iné nám umožňujú zlepšiť vašu používateľskú skúsenosť. Súbory cookie používame na nasledujúce účely:


 • Aby ste sa mohli bezpečne prihlásiť do svojho účtu NEXT, aby ste mohli používať funkcie „Môj účet“, ako sú informácie o objednávke, uskutočňovanie platieb a prezeranie výpisov.
 • Umožňujú nám zapamätať si obsah vášho nákupného košíka, zatiaľ čo si vy ďalej prehliadate našu stránku a následne dokončiť objednávku.
 • Na zaznamenanie oblastí webovej stránky, ktoré ste navštívili, produkty, ktoré si prezerali a času stráveného prezeraním, rovnako ako produkty, ktoré ste zakúpili. NEXT používa tieto informácie, aby používateľsky zjednodušila webovú stránku, rozvíjaka dizajn našej webovej stránky a neustále zlepšovala kvalitu služieb, ktoré poskytujeme.
 • Na rozdelenie návštevníkov našej webovej stránky rovnomerne naprieč platformami, aby sa zabezpečilo, že obsah bude poskytovaný najrýchlejšou možnou rýchlosťou.
 • Poskytnúť vám relevantné produkty a služby, keď prídete na webovú stránku, a zaistiť, aby vám boli poskytnuté relevantné marketingové materiály.
 • Odhaľovať a predchádzať podvodom a iným trestným činom.

Ponúkame vám tiež príležitosť zdieľať svoje skúseností na našich stránkach prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú Facebook a Twitter. Viac informácií o tom, ako títo poskytovatelia používajú súbory cookie, nájdete na ich webových stránkach.

Aké súbory cookie používame?

NEXT používa na našej webovej stránke a v aplikáciách nasledujúce súbory cookie:

 • Nevyhnutne potrebné súbory cookieTieto súbody cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich vypnúť. Používajú sa napríklad na to, aby ste sa uistili, že vaša transakcia je bezpečná, aby ste sa mohli prihlásiť do zabezpečených oblastí vášho účtu, ako je história objednávok, a pridávať položky do košíka. Zablokovanie týchto súborov cookie cez váš prehliadač bude znamenať, že niektoré časti našej webovej stránky nebudú fungovať.
 • Výkonnostné súbory cookie alebo analytické súbory cookie.Tieto súbory cookie nám umožňujú sledovať návštevníkov našej webovej stránky a zabezpečiť, aby fungovali správne. Tieto informácie používame na meranie celkového výkonu, zlepšenie zážitku z vašej webovej stránky a zlepšenie dizajnu našej webovej stránky. Tieto súbory cookie nezbierajú žiadne informácie, ktoré by vás mohli identifikovať – všetky informácie zhromaždené týmito súbormi cookie sú anonymné.
 • Funkčné súbory cookie Tieto súbory cookie umožňujú rozšírené funkcie na našej webovej stránke, ako je napríklad pridávanie do obľúbených položiek alebo zapamätanie si jazykových preferencií.
 • Zacielenie na lokalite: Marketingové a personalizačné súbory cookie. Tieto súbory cookie ukladá NEXT a používajú sa na to, aby nám pomohli porozumieť vašim záujmom (napríklad tým, že budem vedieť, aké produkty ste si prezerali na našej webovej stránke) a ukázali vám produkty, služby a reklamy, ktoré sú pre vás relevantné, keď ste na stránke webovej stránke NEXT. Tieto súbory cookie nám umožňujú prispôsobiť vašu skúsenosť na tejto webovej stránke a (ak ste prihlásení na odber) v našom e-mailovom marketingu.
 • Zacielenie mimo lokality: Marketingové a personalizačné súbory cookie. Tieto súbory cookie umiestňujú naši dôveryhodní reklamní a marketingoví partneri (vrátane sociálnych sietí). Pomáhajú nám porozumieť vašim záujmom (napríklad porozumením, aké produkty ste si prezerali na našej webovej stránke) a zobrazovať vám produkty, služby a reklamy, ktoré sú pre vás relevantné. Tieto súbory cookie nám umožňujú zabezpečiť, aby sa vám v krátkom čase nezobrazovali irelevantné, duplicitné alebo viacnásobné reklamy od nás. Chceme zabrániť tomu, aby sa reklamy neustále znova objavovali a obťažovali vás.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie a úplný zoznam súborov cookie používaných na našej webovej stránke, vyberte možnosť „Manuálne spravovať súbory cookie“ v dolnej časti stránky a potom kliknite na položku „Podrobnosti o súboroch cookie“.

Môžem vypnúť alebo zablokovať súbory cookie?

Spoločnosť NEXT využíva súbory cookie, aby sme zaistili, že budeme poskytovať čo najlepšiu úroveň služieb pre našich on-line zákazníkov. Predvoľby súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na „Manuálne spravovať súbory cookie“ v spodnej časti stránky. Potom môžete nastaviť dostupné posúvače na zapnutie alebo vypnutie a potom kliknite na „Potvrdiť moje voľby“. Ak sa rozhodnete nesúhlasiť s používaním súborov cookie, vaša skúsenosť s našimi webovými stránkami môže byť narušená a mnohé integrálne aspekty webovej stránky vrátane (okrem iného) pridávania položiek do nákupnej tašky a prístupu k vášmu účtu nebudú fungovať.

Alternatívne väčšina webových prehliadačov umožňuje určitú kontrolu nad väčšinou súborov cookie prostredníctvom nastavení prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spravovať súbory cookie, vrátane toho, ako odstrániť súbory cookie, navštívte stránku www.allaboutcookies.org

Vaše osobné údaje uchovávame, pokiaľ ste našim zákazníkom, a zvyčajne 7 rokov potom, aby sme splnili zákonné požiadavky. Počas tejto doby podnikneme kroky na odstránenie všetkých osobných údajov, akonáhle ich už nebudeme potrebovať.

Za zákazníka vás považujeme

 • Po dobu 2 rokov od okamihu, keď ste naposledy uskutočnili nákup na našej webovej stránke, alebo
 • Zakaždým, keď od vás evidujeme žiadosť o zákaznícky servis.

Pri poskytovaní vysoko kvalitného tovaru a služieb spolupracujeme s mnohými dôveryhodnými tretími stranami.  Ktokoľvek, s kým spolupracujeme, je pred nadviazaním vzájomnej spolupráce a priebežne podrobený prísnym hodnoteniam bezpečnosti a ochrany osobných údajov.


Vždy sa snažíme anonymizovať údaje a odovzdávame iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na účely ich spracovania. Toto vždy vykonávame s ohľadom na bezpečnosť.


So všetkými dodávateľmi máme uzavreté zmluvy, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť bezpečnosť a súkromie vašich osobných údajov, pričom tieto informácie sú pravidelne a vždy revidované a aktualizované v súlade so zákonmi o ochrane údajov.

 • Spoločnosti Next Group - Vaše osobné údaje budeme za určitých okolností zdieľať s ostatnými spoločnosťami v rámci Next Group. Je to preto, aby sme mohli poskytovať personalizované služby v rámci našej skupiny
 • Partnerskí dodávatelia – Pomáhajú nám doručovať tovar, ktorý si objednávate, vrátane našich obchodných partnerov, ktorí vám tovar expedujú a priamo doručujú.
 • IT spoločnosti – Podpora pri údržbe našej webovej stránky a iných obchodných systémov vrátane; poskytovanie telefónnych liniek, zariadení na ukladanie údajov a poskytovanie a podporu infraštruktúry založenej na cloude používanej pri poskytovaní našich produktov a služieb.
 • Marketingové spoločnosti a online reklama – nám pomáhajú spravovať našu elektronickú komunikáciu s vami a pomáhajú nám zobrazovať vám reklamu, ktorá vás pravdepodobne zaujíma. Spoločnosti, ktoré poskytujú marketingovú a reklamnú pomoc (vrátane riadenia operácií e-mailového marketingu, služieb mobilných správ ako sú SMS a služby, ktoré využívajú reklamu na internete alebo na platformách sociálnych médií, ako je Facebook a Google), ako aj analýzu účinnosti našich reklamných a komunikačných kampaní.
 • Na zasielanie relevantných marketingových správ pre vás používame technológie, ako sú súbory cookies, pixely a ID zariadenia v rámci sietí digitálneho marketingu, výmeny reklám a sietí sociálnych médií, ako sú napríklad samotní sledovatelia Facebooku.
 • Organizácie na profilovanie spotrebiteľov - Tieto organizácie poskytujú demografické alebo iné údaje, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť demografické údaje, životný štýl alebo nakupovanie zákazníkov.
 • Spracovatelia platieb – spracovatelia platobných kariet na spracovanie platieb kreditnými a debetnými kartami a na ukladanie platobných údajov.
 • Služby predchádzania podvodom –Predtým, ako vám poskytneme tovar a služby, môžeme využiť tretie strany na vykonanie kontrol podvodov a prania špinavých peňazí a overenie vašej identity. Tieto organizácie nám budú podávať správy o indikátoroch podvodov v priemysle a ak majú dôvod domnievať sa, že je identita podvodná. Ak máme dôvod na podozrenie z podvodu alebo iných trestných činov, postúpime vaše osobné údaje orgánom na predchádzanie podvodom alebo orgánom činným v trestnom konaní na odhaľovanie, vyšetrovanie a predchádzanie trestnej činnosti. Ak si myslíme, že existuje riziko podvodu, môžeme pozastaviť činnosť na vašom účte alebo odmietnuť prístup k vášmu účtu alebo zrušiť objednávku.  Pokiaľ tak urobíme, budeme vás o tejto skutočnosti informovať e-mailom alebo SMS správou a požiadame vás, aby ste nás kontaktovali.
 • Spoločnosti zaoberajúce sa výskumom a analýzou Môžeme zdieľať osobné údaje, aby sme umožnili výskumným spoločnostiam a poskytovateľom spätnej väzby kontaktovať vás priamo v našom mene s cieľom zachytiť vaše názory na naše produkty, služby, webstránky a aplikácie. Tieto prieskumné spoločnosti môžeme požiadať, aby analyzovali výsledky, aby sme lepšie porozumeli vášmu online zážitku, čo nám pomôže vylepšiť naše služby. Týmto spoločnostiam poskytujeme iba informácie, ktoré potrebujú na výkon svojej funkcie. Toto môže mať formu prieskumu, kde môžete byť požiadaní o zhodnotenie zakúpeného produktu alebo služby alebo o poskytnutie všeobecnej spätnej väzby k našim produktom a službám. Vaša účasť na našich prieskumoch trhu alebo iných prieskumov bude vždy dobrovoľná. Môžeme zdieľať informácie so špecializovanými spoločnosťami, aby sme analyzovali informácie o zákazníkoch, čo nám pomôže lepšie pochopiť, ako využívate naše služby, a prispôsobovať produkty, služby a ponuky, ktoré môžu byť pre vás relevantné. Využívame spoločnosti, ktoré nám pomáhajú sledovať a zaznamenávať spôsob, akým sa pohybujete na našej webovej stránke, aby sme porozumeli vašej online skúsenosti a použili ju na vylepšenie našich služieb a na ponúknutie osobnejšieho zážitku.
 • Produktoví technici - využívame profesionálne spoločnosti tretích strán, aby nám pomohli pri nezávislom posudzovaní problémov a sťažností v súvislosti s našimi produktmi.  S týmito technikmi budeme zdieľať informácie, ktoré im umožnia skontrolovať produkt a vrátiť vám ho, alebo skontrolovať produkt vo vašej domácnosti.
 • Spoločnosti poskytujúce všeobecné služby – Ako napríklad poisťovne, tlačiarne a poštové spoločnosti, ktoré nám pomáhajú pri poskytovaní našich produktov a služieb.
 • Regulačné orgány a orgány činné v trestnom konaní – Údaje budeme zdieľať s regulačnými orgánmi a inými oficiálnymi orgánmi (vrátane orgánov činných v trestnom konaní), ak predložia formálne žiadosti alebo na základe súdneho konania.

Naše hlavné činnosti majú sídlo v Spojenom kráľovstve a vaše osobné informácie sa spravidla spracúvajú, ukladajú a používajú v Spojenom kráľovstve a ďalších krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).  V niektorých prípadoch môžu byť vaše osobné údaje spracúvané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Napríklad Next prevádzkuje call centrum v Pune v Indii. Pracovníci v tejto lokalite budú mať prístup k informáciám o vašom účte, aby vám pomohli s vaším dopytom. Spolupracujeme tiež s dodávateľmi a partnermi, ktorí môžu využívať cloudové alebo hostované technológie vo viacerých geografických oblastiach.

Ak potrebujeme preniesť vaše údaje mimo Spojeného kráľovstva alebo EHP, použijeme jednu z nasledujúcich záruk:

 • Európska komisia schválila štandardné zmluvné doložky v zmluvách o prenose osobných údajov do tretích krajín.
 • Medzinárodná dohoda o prenose údajov a dodatok o prenose osobných údajov do tretích krajín.

V prípade zákazníkov, ktorí majú sídlo mimo Spojeného kráľovstva, prenesieme vaše osobné údaje do Spojeného kráľovstva a môžeme tiež preniesť vaše osobné údaje tretím stranám so sídlom v Spojenom kráľovstve do krajiny vášho bydliska, aby sme mohli dodávať produkty, ktoré si od nás objednáte.

Ak u nás zadáte objednávku, otvoríte si účet, prezeráte si našu webovú stránku alebo sa prihlásite na odber marketingovej komunikácie, súhlasíte s tým, že môžeme spracúvať vaše osobné údaje, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.


Neustále zaisťujeme bezpečnosť osobných údajov neustálym vývojom našich bezpečnostných systémov a školením pre našich zamestnancov. Zaviedli sme primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením, neoprávneným prístupom a inými nezákonnými alebo neoprávnenými formami spracovania v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ak na prístup k našim službám používate aplikácie, webové stránky alebo služby tretích strán, vaše používanie podlieha príslušným zmluvným podmienkam, zásadám používania súborov cookie a zásadám ochrany osobných údajov tretích strán. Napríklad, ak s nami komunikujete na sociálnych médiách, vaše používanie podlieha zmluvným podmienkam a zásadám ochrany osobných údajov príslušnej platformy sociálnych médií (Facebook, Twitter atď.). To isté platí, ak používate služby tretích strán, napríklad Alexa od Amazonu. V určitých prípadoch môžeme byť požiadaní, aby sme vaše osobné údaje v súvislosti s transakciami a používaním služieb zdieľali s príslušnou treťou stranou.

V prípade, že nás potrebujete kontaktovať, napíšte nám na adresu:


Adresa registrovaná v Spojenom kráľovstve

Úradník pre ochranu údajov.

NEXT Plc,

Desford Road,

Enderby,

Leicester,

LE19 4AT


Adresa registrovaná v EÚ

Úradník pre ochranu údajov.

NEXT Retail (Ireland) Ltd,

13–18 City Quay,

Dublin 2,

D02 ED70,

Írsko

alebo môžete poslať e-mail na: dataprotection@next.co.uk

Potvrdiť zmenu krajiny

Naozaj si želáte odísť z tejto stránky?

Ak opustíte túto stránku
stratíte prístup k vášmu nákupnému košíku a jeho obsahu.

Zrušiť