Klikněte sem, abyste mohli naši stránku používat s větší podporou přístupu, například s čtečkou obrazovky

 

Cookies a oznámení o ochraně osobních údajů - zákazníci

Next Retail Limited („Next“) se zavazuje dodržovat obecné nařízení o ochraně údajů a zákon o ochraně osobních údajů 2018, jakmile vstoupí v platnost. Ochraňování osobních údajů, které s námi sdílíte, je velice důležité a chceme, abyste si byli jisti, že vaše osobní údaje jsou zabezpečeny a abyste rozuměli, jak je využíváme k tomu, abychom vám mohli nabídnout lepší a personalizovanější nákupní zkušenost.

Vydali jsme toto oznámení, abychom vám pomohli porozumět

 • jak a proč od vás Next získává informace;
 • s kým se o tyto informace dělíme, proč a na jakém základě;
 • jaká jsou vaše práva.

Pokud v tomto oznámení provedeme změny, budeme vás o tom informovat na našich webových stránkách. Next bude znám jako „datový správce“ vašich osobních údajů, které nám poskytnete, a v tomto dokumentu se někdy budeme označovat jako „my“ nebo „nás“. Datový správce znamená, že Next určuje účel a způsob, jakým jsou a jak budou jakákoli osobní data zpracována.

Pokud se s námi budete potřebovat spojit, napište na:
Data Protection Officer Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT
nebo prostřednictvím dataprotection@next.co.uk s uvedením „Security and Privacy Enquiry“.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 10. května 2018.

Jaké údaje při vaší registraci shromažďujeme a proč?

Když si od nás zakoupíte zboží, vstupujete s námi do smluvního svazku. Než si od nás něco objednáte, budete si muset založit účet Next, a abychom jej mohli vytvořit, požádáme vás, abyste nám poskytli osobní údaje, jako:

 • celé jméno
 • adresa (a předešlé adresy)
 • datum narození
 • kontaktní čísla a
 • e-mailová adresa.

Pokud jste u nás nakupovali s použitím debetní nebo kreditní karty nebo pokud jsme tyto informace získali k autorizaci platby, informace o této platební kartě budeme bezpečně uchovávat. Noví zákazníci a existující zákazníci, jejichž platebním kartám vypršela platnost, budou dotázáni, jestli chtějí tyto informace automaticky uchovat za účelem urychlení platebního procesu. Pokud si nastavíte inkasní platbu, shromáždíme od vás bankovní údaje.

Když podáte žádost o kreditní účet, získáme o vás informace od úvěrových referenčních agentur. Toto je detailně popsáno v sekci S kým sdílíme vaše informace a proč.

Za účelem personalizace webových stránek také budeme shromažďovat informace o tom, jaká zařízení používáte k přístupu na naše stránky (počítačové a mobilní), což může zahrnovat i IP adresu. Pro další informace ohledně našeho využívaní cookies a sledování se prosím obraťte na naše Oznámení o cookies.

Když nakupujete v našich kamenných obchodech, Next využívá kamerový systém pro účely bezpečnostního sledování.

Jak využíváme vaše informace?

Nařízení o ochraně dat nám ukládá, že můžeme používat a sdílet vaše osobní údaje jenom tehdy, když k tomu máme pádný důvod. Zákon stanoví, že musíme mít jeden nebo více z těchto důvodů:

 • Smlouva – vaše osobní údaje jsou zpracovány za účelem splnění smluvního ujednání, např. za účelem zaslání vašeho Objednávkového katalogu
 • Souhlas – když souhlasíte s tím, abychom tímto způsobem používali vaše informace, např. pro uložení informací o vaší platební kartě.
 • Oprávněný zájem – to znamená zájem společnosti Next řídit náš podnik tak, aby nám umožnil poskynout vám ty nejlepší produkty a služby tím nejlepším a nejbezpečnějším způsobem, např. převést vaše údaje jisté třetí straně, jako je třeba doručovací partner.
 • Zákonná povinnost – kde existuje zákonný nebo jiný právní požadavek ke sdílení informací, např. když musíme sdílet vaše informace za účelem vymáhání práva.

Zde je seznam způsobů, jakými můžeme použít vaše osobní informace, a na který z výše uvedených důvodů se při jejich vyžití odkazujeme. Tam, kde uvádíme jako důvod oprávněný zájem, uvádíme i popis toho, co se domníváme, že tímto oprávněným zájmem je.

K čemu využíváme vaše osobní údaje Naše důvody (právní základ) Naše vysvětlení oprávněných zájmů společnosti Next
Vytvoření vašeho účtu Next • Oprávněný zájem Efektivita procesu při řešení této činnosti.
Uchovávání platebních karet • Souhlas Není relevatní
zpracování Vašich objednávek, • Splnění smlouvy Není relevatní
Informování vás o stavu vaší objednávky. • Oprávněné zájmy Efektivita procesu při řešení této činnosti a vylepšení našich služeb.
Spravování vašeho účtu / poskytování zákaznického servisu. Toto může zahrnovat: převody do třetích zemí, které vykonávají zákaznický servis / komunikační činnosti, nahrávání hovorů, ověřování údajů, zákaznické stížnosti/dotazy • Zákonná povinnost / oprávněné zájmy (v závislosti na povaze služeb) Udržování našich záznamů aktuálních, efektivní a účinné zacházení se zákaznickými kontakty, výpočet toho, které z našich služeb a produktů vás mohou zajímat a předání informací o nich vám.
Odhalování, vyšetřování a oznamování finančních zločinů (např. podvodů) • Zákonná povinnost / oprávněný zájem Rozvoj a vylepšování způsobu, jakým se vypořádáváme s finančním zločinem. Dodržování zákonných povinností, které jsou nám ukládány regulátory, jako je FCA. Dodržování všech nařízení, která se nás týkají. Efektivita procesu při řešení této činnosti a vylepšování služeb a procesů.
Provádění personalizace a správy webových stránek. • Oprávněné zájmy Vývoj produktů, aplikací a schémat, které přilákají a udrží zákazníky. Zlepšování interakce zákazníků s našimi stránkami. Definování typu zákazníků pro nové produkty a služby
Marketingové komunikace, které vás informují o speciálních nabídkách, akcích, nových kolekcích a slevách. Poskytování on-line inzerce. • Oprávněné zájmy Vývoj produktů, aplikací a schémat, které přilákají a udrží zákazníky. Zlepšování interakce zákazníků s našimi stránkami.
Upozorňování našich zákazníků na vylepšení našich služeb, jako jsou třeba změny webových stránek, a o nových službách, které by vás mohly zajímat. • Oprávněné zájmy Vývoj produktů, aplikací a schémat, které přilákají a udrží zákazníky. Zlepšování interakce zákazníků s našimi stránkami.
Kontaktování zákazníků k provedení průzkumu zákaznické spokojenosti, pozvání k poskytnutí hodnocení produktů nebo k průzkumu trhu. • Oprávněné zájmy Vývoj produktů, aplikací a schémat, které přilákají a udrží zákazníky. Zlepšování interakce zákazníků s našimi stránkami.
Spravování sítě a zabezpečení dat. • Oprávněné zájmy Udržování zabezpečení naší sítě nám pomáhá udržovat důvěrnost a zabezpečení vašich informací.
Logistické plánování, předpověď poptávky, spravování informací a výzkum • Oprávněné zájmy Používáme informace o nákupních zvycích, zakoupených produktech a jejich množství a to nám pomáhá reagovat na poptávku, zajistit, že se správné produkty dostanou do správných oblastí a pomáhá nám to plánovat naše kolekce.

S kým sdílíme vaše informace a proč

Next spolupracuje s množstvím důvěryhodných dodavatelů, agentur a podniků, abychom vám mohli poskytnout vysoce kvalitní zboží a služby, které od nás očekáváte. Patří mezi ně doručovací společnosti, úvěrové referenční agentury, agentury pro prevenci podvodů, produktoví technici navštěvující váš domov a společnosti provádějící výzkum trhu.
Některé příklady kategorií třetích stran, se kterými sdílíme vaše informace:

Dodavatelští partneři
Next spolupracuje s množstvím důvěryhodných partnerů, kteří dodávají produkty a služby naším jménem. Všichni partneři podléhají důkladným bezpečnostním kontrolám a uchovávají jenom minimální množství osobních informací nutných ke splnění vašich objednávek nebo k poskytnutí služeb naším jménem.
Doručovací partneři
Aby vám mohlo být doručeno zboží, spolupracuje Next s množstvím doručovacích partenrů. Předáváme jim pouze omezené informace, abychom zajistili, že vaše položky budou doručeny.
IT společnosti
Next spolupracuje s podniky, které zajišťují podporu našich webových stránek a ostatních operačních systémů.
Marketingové společnosti
Spolupracujeme s marketingovými společnostmi, které nám pomáhají spravovat elektronickou komunikaci s vámi nebo provádějí průzkumy a hodnocení produktů naším jménem.
Zpracování plateb
Next spolupracuje s důvěryhodnými poskytovateli zpracování plateb za účelem bezpečného přijetí a spravování plateb.
Úvěrové referenční agentury (CRA)
Když u nás požádáte o úvěr, prověříme si vás u úvěrových referenčních agentur. Děláme to, abychom se ujistili, že zákazníci, kteří u nás žádají o kreditní účet, jsou schopni spravovat poskytnutý úvěr a nepáchají podvod poskytováním nepravdivých nebo nepřesných informací.

Za účelem zpracování vaší žádosti poskytneme vaše osobní údaje úvěrovým referenčním agenturám (CRA) a ty nám poskytnout informace o vás, jako třeba vaši finanční historii. Děláme to pro posouzení Vaší bonity a vhodnosti produktu, zkontrolování vaší identity, spravování vašeho účtu, sledování, vymáhání dluhů a k předcházení trestné činnosti.

Rovněž budeme nadále pravidelně vyměňovat informace o vás s CRA, včetně vašich vypořádaných účtů a veškerých dluhů, které nebyly včas uhrazeny. CRA budou sdílet vaše informace s dalšími organizacemi. Vaše údaje budou propojeny s údaji vaší/vašeho manžela/manželky, spolužadateli nebo jinými finančními společníky.

Identity CRA a způsoby, jakými využívají a sdílejí osobní informace, jsou podrobněji popsány na:
Experian Zpráva o poskytování informací úvěrové referenční agentuře
CallCredit Zpráva o poskytování informací úvěrové referenční agentuře
Equifax Zpráva o poskytování informací úvěrové referenční agentuře

Pro posouzení vaší žádosti a pro potvrzení vaší identity použijeme automatické metody hodnocení kreditů. Automaticky porovnáme vaši kreditní historii s našimi úvěrovými kritérii a pokud našim požadavkům nebudete vyhovovat, vaše žádost o úvěr bude zamítnuta. Více informací můžete získat ve výše uvedených Zprávách o poskytování informací úvěrovým referenčním agenturám. Níže je k dispozici sekce automatizovaných rozhodnutí s dalšími podrobnostmi. Pokud máte výhrady k použití automatizovaného posuzování kreditu, kontaktujte prosím inspektora ochrany údajů.

Služby v oblasti vymáhání pohledávek a předcházení podvodům
Než vám poskytneme služby, zboží nebo financování, provádíme kontroly za účelem předcházení podvodům a praní špinavých peněz a k ověření vaší totožnosti. Tyto kontroly vyžadují, abychom zpracovali vaše osobní údaje.

Osobní údaje, které jste nám poskytli, které jsme od vás získali a nebo které jsme získali od třetích stran, budou použity k předcházení podvodům a praní špinavých peněz a k ověření vaší totožnosti.

Podrobnosti o osobních informacích, které budou zpracovány, zahrnují například: jméno, adresu, datum narození, kontaktní údaje, finanční informace, údaje o zaměstnání, identifikátory zařízení včetně IP adresy a údaje o vozidle.

My a agentury pro předcházení podvodům můžeme rovněž umožnit orgánům činným v trestním řízení přístup k vašim osobním údajům a jejich využití k odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě toho, že máme oprávněný zájem zabránit podvodům a praní špinavých peněz a k ověření totožnosti, abychom chránili naše podnikání a dodržovali zákony, které se na nás vztahují. Takové zpracování je také smluvním požadavkem na vámi vyžádané služby nebo financování.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě toho, že je nezbytné ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci zabránit podvodům a praní špinavých peněz a ověřit totožnost, abychom se chránili a dodržovali zákony, které se na nás vztahují.

Agentury pro předcházení podvodům mohou uchovávat vaše osobní údaje po různou dobu a pokud se domnívají, že představujete riziko podvodu nebo praní špinavých peněz, vaše data mohou být uchovávána po dobu až šesti let.

Automatizovaná rozhodnutí
V rámci zpracování vašich osobních údajů mohou být rozhodnutí prováděna automatizovaně. To znamená, že můžeme automaticky rozhodnout, že představujete riziko podvodu nebo praní špinavých peněz, pokud naše zpracování odhalí, že vaše chování je v souladu s praním špinavých peněz nebo známým podvodným jednáním nebo je v rozporu s vašimi předchozími podáními, nebo se zdá, že jste záměrně skryli svou pravou identitu Máte práva týkající se automatizovaného rozhodování: pokud chcete vědět více prosím kontaktujte nás pomocí výše uvedených údajů.

Důsledky zpracování
Pokud my nebo agentura pro prevenci podvodů zjistíme, že představujete riziko podvodu nebo praní špinavých peněz, můžeme odmítnout poskytnutí služeb nebo financování, o které jste požádali, nebo vás zaměstnat, nebo vám můžeme přestat poskytovat stávající služby.

Záznam o riziku podvodu nebo praní špinavých peněz si agentury pro předcházení podvodům ponechají a může vést k tomu, že vám ostatní odmítnou poskytovat služby, financování nebo zaměstnání. Pokud k tomuto máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás výše uvedenými formami.

Převody dat
Vždy, když agentury pro předcházení podvodů předávají vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, ukládají příjemcům těchto údajů smluvní povinnosti k ochraně vašich osobních údajů dle standardu požadovaného v Evropském hospodářském prostoru. Mohou také požadovat, aby příjemce podepsal ‚mezinárodní rámce‘ určené k umožnění bezpečného sdílení dat.

Vaše práva
Vaše osobní údaje jsou chráněny zákonnými právy, mezi něž patří vaše práva vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů; požádat o vymazání nebo opravu vašich osobních údajů; požádat o přístup k vašim osobním údajům.

Ohledně dalších informací nebo pro uplatnění vašich práv na ochranu dat nás prosím kontaktujte pomocí výše uvedených kontaktních údajů. Máte také právo podat stížnost úřadu komisaře pro informace, který upravuje zpracování osobních údajů.

Převody do třetích zemí

Některé informace, které nám poskytnete, mohou být převedeny mimo Evropský hospodářský prostor do zemí, jako jsou Indie a USA. Toto je převod do „třetí země“. Například společnost Next má obchodní vztah s firmou Capita India, která nám poskytuje podporu IT spolu se službami pro správu zákaznických a dodavatelských účtů. Přestože jsou údaje uchovávány v datových centrech ve Spojeném království, mohou k nim mít kolegové v Indii přístup k provádění činností uvedených výše.

Pokud si u nás objednáte a jste mimo území Spojeného království, převedeme údaje, které o vás máme, společnosti Next Retail Limited ve Velké Británii.

Společnost Next také spolupracuje s dodavateli a partnery, kteří mohou využívat cloud a/nebo hostované techologie. Provádíme hloubkové kontroly zabezpečení dat u našich partnerů a ujišťujeme se, že tito partneři odpovídají příslušným akreditacím.

Kdykoliv dochází k přenosu dat do třetích zemí, společnost Next zavede vhodná smluvní ustanovení, která zajistí, že existují přísná pravidla týkající se důvěrnosti a bezpečnosti vašich informací. Pokud chcete zjistit více, kontaktujte nás na dataprotection@next.co.uk.

Udržování kontaktu s vámi

Chceme vás informovat o nových kolekcích, speciálních nabídkách a vylepšeních našich webových stránek. Při zakládání vašeho účtu se vás zeptáme, jestli chcete dostávat tento typ marketingových informací.

Společnost Next nebude sdílet vaše informace se společnostmi mimo Next Retail Ltd k jejich marketingovým účelům. Next Retail Ltd zahrnuje obchody Next, katalog Next a Next.co.uk.

Pokud se rozhodnete, že tyto marketingové informace nechcete dostávat, můžete požádat, abychom s jejich zasíláním přestali, a to buď tak, že napíšete inspektorovi pro ochranu údajů na výše uvedenou adresu, nebo zašlete e-mail na dataprotection@next.co.uk, zavoláte kontaktní centrum 0333 777 8000, prostřednictvím položky Můj účet on-line nebo prostřednictvím odkazu k odhlášení v e-mailu.

V průběhu řešení vaší žádosti můžete ještě krátce tyto marketingové e-maily dostávat.

Jak dlouho uchováváme vaše informace

Když sbíráme vaše osobní údaje, doba, po kterou je uchováváme, je určena řadou faktorů, včetně účelu, pro který tyto informace používáme, a našich závazků dle zákona.

Vaše informace můžeme potřebovat k vytvoření, podání nebo obhájení právních nároků. Za tímto účelem budeme vaše osobní údaje vždy uchovávat po dobu {[# 0]} let po datu, kdy je již nepotřebujeme pro účely uvedené výše v části Jak používáme vaše informace. Jedinými výjimkami jsou:

 • Zákon po nás vyžaduje, abychom vaše informace uchovávali déle, nebo je smazali dříve;
 • uplatňujete-li právo na vymazání informací (kde je uplatnitelné) a nemusíme je uchovat v souvislosti s žádným z důvodů povolených nebo požadovaných podle zákona;
 • vznášíme nebo obhajujeme právní nárok nebo vedeme jiné řízení v průběhu doby, kdy vaše osobní údaje uchováváme, v takovém případě budeme vaše osobní údaje uchovávat dokud toto řízení nebude ukončeno a žádné další odvolání nebude možné;
 • v omezených případech, kdy stávající nebo budoucí zákon nebo soud nebo regulátor vyžaduje, abychom uchovávali vaše osobní údaje na delší nebo kratší dobu.

Jaká jsou vaše práva

Jste oprávněni požadovat následující od společnosti Next, jsou to práva subjektu údajů a informace o těchto právech jsou k dispozici na webových stránkách komisařů pro informace www.ico.org.uk

 • Právo přístupu – požádání o přístup k vašim osobním údajům a o informace, jak je zpracováváme
 • Právo rektifikace – na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné, a doplnění osobních údajů, které jsou neúplné.
 • Právo na výmaz (známé také jako právo být zapomenut) – smazání vašich osobních údajů. Kontaktujte Call centrum 0333 777 8000
 • Právo na omezení zpracování - omezit zpracování vašich osobních údajů
 • Právo na přenositelnost dat – elektronický přesun, kopírování nebo přenos vašich osobních údajů standardním způsobem
 • Právo na vznesení námitek – zpochybnění zpracování vašich osobních údajů
 • Práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování - práva vztahující se k automatizovanému rozhodování, včetně profilování


Pokud máte všeobecné otázky ohledně svých práv nebo pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte prosím dataprotection@next.co.uk

Máte právo podat stížnost u regulátora ochrany údajů v Evropě, zejména v zemi, ve které pracujete nebo žijete nebo kde byla porušena vaše zákonná práva. Kontaktní údaje pro Úřad komisaře pro informace (ICO), regulátora ochrany dat v UK, jsou dostupné na webových stránkách ICO www.ico.org. uk, pokud vaše osobí údaje byly nebo jsou využívány způsobem, o kterém věříte, že není v souladu s ochranou dat, nicméně vám doporučujeme, abyste nás před podáním jakékoli stížnosti kontaktovali a my se budeme snažit vyřešit jakékoli problémy nebo obavy, které byste mohli mít.

Oznámení o cookies

Toto oznámení slouží k tomu, aby vám pomohlo pochopit, co jsou cookies, jak je společnost Next používá a možnosti, které máte ohledně jejich používání.

Používáním „stránek“ a1>www.next.co.uk souhlasíte s naším používáním cookies způsobem popsaným v tomto oznámení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem prohlížeči nebo na pevném disku vašeho počítače nebo jiného zařízení při návštěvě stránek. Umožňují stránkám, aby vás rozpoznala jako uživatele buď po dobu vaší návštěvy (pomocí ‚cookies relace‘), nebo při opakovaných návštěvách (‚trvalé soubory cookies‘). Nejsou škodlivé a neobsahují žádné informace, jako je vaše domácí adresa, datum narození nebo údaje o kreditní kartě.

Soubory cookies, které používáme, spadají do čtyř kategorií:

Nezbytně nutné cookies
Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby vám pomohly pohybovat se po naší Stránce a používat její funkce, jako například přístup do zabezpečených oblastí webu. Bez těchto cookies nemohou být poskytnuty vámi požadované služby, jako nastavení účtu. Tyto cookies o vás neshromažďují informace, které by mohly být použity k marketingovým účelům nebo k zapamatování, kde jste byli na internetu.

Analytické/výkonové cookies
Za účelem udržení stránek, jejích služeb a produktů relevantních, snadno použitelných a aktuálních, využíváme služby webových analýz, které nám pomáhají pochopit, jak lidé naše stránky používají. Například vidíme, které části stránek a produkty jsou nejoblíbenější, můžeme zjistit, kdy dochází k chybám, a vyzkoušet různé verze stránek nebo funkce, abychom zjistili, která z nich funguje nejlépe.

Funkční cookies
Tyto cookies umožňují webům a aplikacím pamatovat si volby, které vytvoříte (například uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, ve které se nacházíte) a poskytnout vám vylepšené, osobitější funkce. Informace, které tyto cookies shromažďují, jsou obvykle anonymní, což znamená, že vás nemůžeme osobně identifikovat. Neshromažďují o vás žádné informace, které by mohly být použity k prodeji reklamy nebo k zapamatování si, kde jste na internetu byli, ale pomáhají nám poskytnout vám reklamu, která je pro vás více relevantní.

Cookies cílené reklamy
Používáme také cookies k cílené raklamě. Bez těchto cookies bude on-line reklama, se kterou se setkáte, pro vás a vaše zájmy méně relevantní. Používáme je také k měření účinnosti marketingové komunikace, například tím, že nám řeknou, jestli jste odpověděli na inzerát, který jsme vám poslali.

Chcete-li získat další informace o některém z těchto typů cookies, včetně možnosti zrušení souhlasu s nimi, navštivte prosím www.youronlinechoices.com/

K čemu používáme cookies?

 • Umožňují vám transakci, zatímco jiné cookies, která nejsou nezbytná, nám umožňují poskytnout vylepšené, přizpůsobené webové zkušenosti a určit relevantní produkty, které vám máme ukázat.
 • K personalizaci a vylepšení vaší zákaznické zkušenosti.
 • Aby vám bylo umožněno se bezpečně přihlašovat do Vašeho účtu u služby Next Directory a abyste mohli využívat funkce tohoto účtu, např. informace o objednávkách, placení a výpisy.
 • K rozpoznání zařízení, které používáte.
 • K uložení obsahu vaší online nákupní tašky při současném prohlížení si stránek a k dokončení objednávky.
 • K zaznamenání oblastí stránek, které jste navštívili, produktů, které jste si prohlíželi, a času stráveného prohlížením, včetně produktů, které jste zakoupili. Společnost Next využívá tyto informace k vytváření uživatelsky přívětivého webu, vytvoření designu stránek a k neustálému vylepšování námi posktovaných služeb.
 • K distribuci návštěvníků našich stránek rovnoměrně mezi platformami, aby bylo zajištěno, že se obsah zobrazuje co nejrychleji.
 • Pro opakované marketingové účely pro určení souvisejících produktů, které se vám ukážou při prohlížení jiných vybraných webových stránek. Tyto cookies mohou být spojeny se službami poskytovanými třetími stranami, jako je reklamní síť.
 • Nabízíme vám také možnost sdílet své zkušenosti na našich stránkách prostřednictvím sociálních médií, jako jsou Facebook a Twitter. Využitím těchto funkcí souhlasíte s povolením cookies od těchto poskytovatelů. Více o způsobu, jakým tito poskytovatelé cookies používají, se dozvíte na jejich webových stránkách.

Cookies jsou nezbytnou součástí toho, jak naše stránky fungují, jelikož si pamatují určité informace o návštěvníkovi. Společnost Next používá cookies první strany (ta jsou umístěna a používána výhradně společností Next) a cookies třetí strany (ta jsou umístěna třetími stranami, se kterými pracujeme).

Jsou cookies bezpečné?

Ano. Informace uložené v cookies jsou bezpečné a anonymní pro kteroukoli třetí stranu a zabezpečení vašeho účtu není nikdy kompromitováno. Více informací o cooies naleznete na http://www.allaboutcookies.org/ a www.youronlinechoices.com/. Pro video o cookies navštivte https://www.google.com/intl/en-GB/policies/technologies/cookies/

Mohu cookies vypnout?

Ano – ale pokud se rozhodnete nepovolit používání cookies, vaše zkušenosti s našimi stránkami budou omezené a mnoho integrálních aspektů těchto stránek, včetně (ale nikoli výhradně) přidávání položek do nákupní tašky a přístupu k vašemu účtu, nebude fungovat vůbec.

Chcete-li změnit nastavení cookies, nebo pokud chcete být upozorněni při každém použití souboru cookie, měli byste změnit nastavení ve svém webovém prohlížeči, abyste nám zabránili v ukládání cookies na pevný disk vašeho počítače.

Pro informace o tom, jak zakázat cookies, se podívejte na kartu „Nápověda“ v liště nabídky vašeho prohlížeče. Další informace o nepodstatných cookies používaných pro cílení a bannerovou reklamu naleznete níže.

Podrobnosti o našich cookies třetí strany

Společnost Next umožňuje vybraným třetím stranám, které se s námi účastní marketingových programů, umístit cookies, když navštívíte naše stránky. Tyto soubory cookies nám umožňují sledovat, které inzeráty shlédnete a na které kliknete, abyste se na naši stránku dostali.

Podrobnosti o cookies třetích stran, které používáme, naleznete v následující tabulce. Společnost Next neodpovídá za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů třetích stran nebo jiných webových stránek a doporučujeme, abyste si je sami ověřili.

Následující cookies jsou používany pro analytické a plánovací účely.

Google Tag Manager
Google Analytics
Monetate
Bing Ads
BloomReach
Yahoo DOT Tag
Yahoo Analytics
BlueKai
DoubleClick
GA Audiences
Facebook Connect
Facebook Custom Audiences

Odhlášení, opt-out

Návštěvníci webových stránek, kteří nechtějí, aby jejich data používala služba Google Analytics, mohou nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení služby Google Analytics. Chcete-li zrušit službu Analytics pro web, navštivte stránku Google Analytics pro odhlášení a nainstalujte doplněk pro váš prohlížeč. Přečtěte si více o odhlášení a jak správně nainstalovat doplněk prohlížeče zde.

Návštěvníci mohou také odhlásit službu Google Analytics pro reklamní obsah a přizpůsobit reklamy v Reklamní síti Google pomocí nastavení reklam

Toto oznámení o cookies bylo naposledy aktualizováno 10. května 2018 a další změny budou sděleny pomocí aktualizace tohoto oznámení.

Kontakt

Pokud se s námi budete potřebovat spojit, napište na:
Data Protection Officer Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT
nebo prostřednictvím dataprotection@next.co.uk s uvedením „Security and Privacy Enquiry“.

Potvrdit změnu země

Jste si jistý/a, že chcete opustit stránku?

Pokud tuto stránku opustíte,
Vaše nákupní taška i se svým obsahem bude ztracena.

Zrušit