Platí sa za vrátenie tovaru?

Live Chat

Áno, momentálne ponúkame vrátenie tovaru zdarma. Poštovné musí zaplatiť odosielateľ a v tomto prípade ho spoločnosť Next neuhrádza.