Závesy, rolety a žalúzie

Chat naživo

Produkty sú označené mierami používanými v Spojenom kráľovstve. Pred kúpou produktu sa oboznámte s veľkostnými tabuľkami.  

Užitočné informácie o záclonách a závesoch
Všetky záclony alebo závesy Next sa predávajú v pároch (2 ks).
Záclony a závesy Next sa vyrábajú v troch dĺžkach: 137 cm (54"), 183 cm (72") a 229 cm (90").


Rozmery uvedené v katalógu platia pre jednotlivé diely záclon alebo závesov.
Riasiaca páska s ceruzkovým riasením je vhodná pre všetky koľajnice a tyče, pretože má vrecká na zavesenie v troch rôznych výškach.Správne rozmery záclon a závesov - ako merať

Predtým, než odmierame správne rozmery záclony alebo závesu, pripevníme na stenu koľajničku alebo záclonovú tyč.
Dĺžka koľajničiek alebo záclonovej tyče má byť na každej strane dlhšia o 15 - 20 cm než dĺžka okenného rámu. Týmto budeme môcť záclony počas dňa odhrnúť tak, aby nezakrývali okenné tabule.
Koľajničky alebo záclonová tyč majú byť umiestnené 15 cm nad okenným rámom, aby nedochádzalo k prepúšťaniu svetla.

1. Meranie šírky záclony (závesu)
Pre spresnenie merania odporúčame použiť hliníkový meter.
Koľajničky alebo záclonovú tyč odmerajte v jej plnej dĺžke. Ak sa koľajničky prekrývajú, zohľadnite to vo vašom meraní.
Odmerajte celú dĺžku záclonovej tyče (bez ozdobného ukončenia).

Koľajničky

Koľajničky

Koľajničky

Koľajničky

Závesová tyč

Závesová tyč

2. Meranie dĺžky záclony (závesu)
Výšku závesov meriame od vrchu koľajničiek tak, aby ich záves prekrýval.
Závesy s ceruzkovou riasiacou páskou meriame od spodného okraja krúžku na garnižovej tyči.
Závesy s pútkami alebo tunelovým záhlavím meriame od horného okraja garnižovej tyče.
Ako správne odmerať dĺžku záclony (závesu)
A 1} cm nad parapetnou doskou pre záclony s dĺžkou po parapetnú dosku.
B požadovaná dĺžka závesu pre výrobky s dĺžkou pod parapetnú dosku.
C 1 cm nad zemou pre záclony a závesy s dĺžkou po zem.

 
Koľajničky    
Ak máte koľajničky,
merajte požadovanú dĺžku
odtiaľto.
  Koľajničky
Koľajničky Ak meriate závesovú tyč,
merajte požadovanú dĺžku
odtiaľto.

Aké bohaté bude riasenie vašich závesov?
Vzhľad vašich závesov a ich riasenie závisí od dĺžky závesovej tyče a šírky závesov. Podľa toho, akú šírku závesov si zvolíte s prihliadnutím na dĺžku závesovej tyče, budú vaše závesy riasené hustejšie a plnšie, alebo redšie a voľnejšie.
Metrážne závesy s ceruzkovým riasením v štandardnej šírke 168 cm s odporúčanou dĺžkou garnižovej tyče 150 - 210 cm budú pôsobiť bohatým, plným dojmom s husto riasenou páskou na garnižovej tyči dlhej 150 cm.
Pokiaľ ich zavesíme na ganižovú tyč dĺžky 210 cm, vzhľad závesov bude menej bohatý a budú pôsobiť rovnejšie.
Vzhľad závesov s tunelovým záhlavím alebo s pútkami podlieha rovnakým princípom.

 

Meranie vnútorného rozmeru okna

 

Šírka na zaznamenanie = 141 cm

 

Meriame vonkajšie žalúzie

Šírka na zaznamenanie

141 cm + 30 cm = 171 cm

 

Aké bohaté bude riasenie vašich závesov?
Vzhľad vašich závesov a ich riasenie závisí od dĺžky závesovej tyče a šírky závesov. Podľa toho, akú šírku závesov si zvolíte s prihliadnutím na dĺžku závesovej tyče, budú vaše závesy riasené hustejšie a plnšie, alebo redšie a voľnejšie.
Metrážne závesy s ceruzkovým riasením v štandardnej šírke 168 cm s odporúčanou dĺžkou garnižovej tyče 150 - 210 cm budú pôsobiť bohatým, plným dojmom s husto riasenou páskou na garnižovej tyči dlhej 150 cm.
Pokiaľ ich zavesíme na ganižovú tyč dĺžky 210 cm, vzhľad závesov bude menej bohatý a budú pôsobiť rovnejšie.
Vzhľad závesov s tunelovým záhlavím alebo s pútkami podlieha rovnakým princípom.

 

168 cm ceruzkové riasenie
150 cm dĺžka garnižovej tyče

 

168 cm ceruzkové riasenie
210 cm dĺžka garnižovej tyče