Budú mi účtované colné poplatky?

Live Chat

V závislosti od hodnoty vašej objednávky a konkrétnej krajiny vám môžu byť pri dovoze zásielky do vašej krajiny zaúčtované colné alebo dovozné poplatky. Ako uvádzajú naše „Zmluvné podmienky“, tieto poplatky je povinný zaplatiť zákazník, nie spoločnosť Next.

Keďže výšku týchto poplatkov si stanovujú jednotlivé krajiny a môžu sa meniť, nie je v našich možnostiach predpovdať ich výšku. Podrobnejšie informácie je potrebné zistiť na vašom miestnom colnom úrade ešte pred zadaním objednávky.

Budete zodpovedný/-á za zabezpečenie, že všetky produkty, ktoré objednáte, sú v súlade so štátnymi a federálnymi predpismi vlády o dovoze.