Budú mi účtované colné poplatky?

Chat naživo

V závislosti od hodnoty vašej objednávky a konkrétnej krajiny vám môžu byť pri dovoze zásielky do vašej krajiny zaúčtované colné alebo dovozné poplatky. Ako sa uvádza v našich 'Obchodných podmienkach', tieto poplatky je povinný zaplatiť zákazník, nie spoločnosť Next.

Keďže výšku týchto poplatkov si stanovujú jednotlivé krajiny a môžu sa meniť, nie je v našich možnostiach predpovdať ich výšku. Podrobnejšie informácie je potrebné zistiť na vašom miestnom colnom úrade ešte pred zadaním objednávky.

Budete zodpovedný/-á za zabezpečenie, že všetky produkty, ktoré objednáte, sú v súlade so štátnymi a federálnymi predpismi vlády o dovoze.