Nepřišly mi zpět peníze

Online chat

Jakmile jsou peníze za zboží vráceny, obdržíte e-mail s potvrzením.  Pokud jste platili kartou, ujistěte se prosím, že kontrolujete výpis z účtu od data objednávky, jelikož vrácené peníze mohou být připsány s datem objednávky.

Pokud jste provedli svou původní platbu kartou, které nyní vypršela platnost nebo byla zrušena, kontaktujte prosím banku. Peníze Vám budou vždy vráceny Vaším původním způsobem platby a nemohou být poslány na jinou kartu.

Pokud jste provedli platbu jiným způsobem platby, kontaktujte prosím poskytovatele/vydavatele platby a lokalizujte vrácené peníze.

Uchovejte prosím sledovací číslo vráceného zboží, dokud neobdržíte zpátky Vaše peníze - můžete být požádáni o jeho poskytnutí, pokud neobdržíme Vaše zboží. Pokud jste si nezvolili u vráceného zboží službu sledování a máte pouze podací lístek, budete muset podat stížnost přímo u poštovní služby.