Kdy dostanu zpět své peníze?

Online chat

Jakmile je vrácené zboží doručeno do našeho skladu, peníze jsou automaticky vráceny během 28 dnů (ode dne, kdy jste odeslali balík s vraceným zbožím) na platební metodu použitou při objednávce.

Jakmile jsou peníze za zboží vráceny, obdržíte e-mail s potvrzením. Pokud jste platili kartou, ujistěte se prosím, že kontrolujete výpis z účtu od data objednávky, jelikož vrácené peníze mohou být připsány s datem objednávky.

Pokud jste použili jinou platební metodu, obraťte se prosím na poskytovatele platby k nalezení vrácených peněz.