Jak mohu změnit své heslo?

Online chat

Pouze se přihlaste k "Můj účet" a zvolte odkaz "Obnovit heslo".

My Vám vytvoříme dočasné heslo, které pošleme na Vaši registrovanou e-mailovou adresu.

Aby bylo Vaše heslo bezpečnější:

  • Kombinujte písmena, číslice a symboly
  • Používejte kombinace nebo znaky, které nejsou ve slovníku
  • Vytvořte heslo dlouhé. Next umožňuje, aby měla hesla 6-12 znaků, čím delší heslo, tím bezpečnější bude
  • Používejte slova a fráze, která lidé těžko uhodnou
  • Vyhněte se svému jménu a datu narození
  • Nepoužívejte posloupnosti nebo opakované znaky. Například "12345678" nebo "qwerty"