Jaké informace k zapomenutí o mně máte?

Když jste se u nás zaregistrovali, rádi bychom si od vás vzali některé osobní údaje včetně jména, adresy, registrované e-mailové adresy a telefonního čísla, abychom mohli ověřit, kdo jste a při otevření účtu s úvěrovým příslibem, provést vyhledávání úvěru.

Dokud jste u nás registrováni, je nezbytně nutné, abychom uchovávali vaše osobní údaje k zasílání marketingových zásilek a k vyřízení vašich objednávek.

Je důležité si uvědomit, že pokud využijete svého práva být zapomenut/a, neodstraní to dotazy na vaši bonitu nebo aktualizace, které mohly být provedeny ve vašem kreditním souboru, jelikož tyto informace jsou zpracovávány agenturami pro hodnocení úvěryschopnosti.