Je možné si nechat objednávku doručit do obchodu Next?

Online chat

Svoji objednávku si můžete vyzvednout ve více než 9 vybraných obchodech Next a dodání do nich bude zdarma.*

Budete informován/a o nejbližším dostupném obchodě Next a o datu, kdy bude Vaše objednávka připravena k vyzvednutí.

Svoji objednávku můžete sledovat pomocí „Sledování objednávek mého účtu“. Pošleme Vám též e-mail a SMS zprávu, jakmile bude Vaše objednávka připravena v obchodě.

Vyberte si prosím jednu formu osobní identifikace při vyzvednutí své objednávky v obchodě:

  • Osobní identifikace, např. řidičským průkazem, vyúčtováním služeb spojených s domácností, kreditní/ debetní kartou, bankovním výpisem.

Jméno na identifikačním dokladu musí odpovídat jménu Vašeho účtu.

Pokud používáte kreditní nebo debetní kartu, bude Vám nabídnuta možnost doručení objednávky do obchodu, jestliže podáte objednávku online prostřednictvím stránek www.nextdirect.com. Bude vyžadována úplná platba kartou.

Platby za objednávky doručované do obchodu nelze učinit pomocí dárkových karet nebo elektronických voucherů.