Zrušení objednávky

Online chat

V souladu s nařízením o ochraně spotřebitele 2013 máte právo zrušit a vrátit svou objednávku. O zrušení/vrácení objednávky nás musíte informovat do 14 dnů (od prvního dne po obdržení zboží) a na vrácení zboží máte poté 14 dnů.

Berte prosím na vědomí, že Vaše právo na zrušení se netýká jistého zboží, které prodáváme. Pro více informací nahlédněte do našich
 
obchodních oidmínek.

O svém přání zrušit objednávku nás musíte informovat během 14 dnů po obdržení dokladu. O zboží musí být přiměřeně postaráno a nesmíte jej používat. 

Informaci nám můžete poskytnout prostřednictvím
e-mailu.

Zboží byste měli, pokud možno, vrátit v původním balení do 14 dnů po tom, co jste nás informovali o zrušení objednávky.

*Telefonní linky jsou k dispozici: 24 hodin, 7 dnů v týdnu