Mám stížnost

Online chat

Pokud nejste spokojeni s některým z našich výrobků nebo služeb, budeme rádi, když nám dáte vědět. Abychom mohli vše napravit, kontaktujte nás některým ze způsobů uvedených níže.

Zavolejte nám: na tel. č. 234 102 188, otevřeno máme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

nebo nám napište E-MAIL: International_Complaints@nextdirect.com

.....a uveďte v něm:

  • Své jméno a adresu
  • Svá kontaktní telefonní čísla

V případě velmi nepravděpodobné události, kdy nedokážeme vyřešit stížnost přímo s vámi, máte právo postoupit spor Evropské platformě pro online řešení sporů na http://ec.europa.eu/odr. Pokud se rozhodnete využít tuto službu, použijte prosím při vyplňování formuláře následující e-mailovou adresu ODR@next.co.uk.