Podmínky přístupu

Online chat

Neustále pracujeme na tom, aby byly stránky Next Direct co nejpřístupnější pro všechny uživatele, ať už se jedná o navigaci, text, barevná schémata či použití čtecích zařízení.

Pro registraci na našich stránkách budete potřebovat klávesnici s latinkou.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně přístupnosti nás prosím kontaktujte telefonicky na lince 234 102 188 (Telefonní linky jsou dostupné: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu).