Zapomněl/a jsem heslo

Online chat

Pokud si nemůžete vzpomenout na své heslo, klikněte na 'Zapomenuté heslo' a postupujte podle uvedených pokynů.

My Vám vytvoříme dočasné heslo, které pošleme na Vaši registrovanou e-mailovou adresu.

Aby bylo Vaše heslo bezpečnější:

  • Kombinujte písmena, číslice a symboly
  • Používejte kombinace nebo znaky, které nejsou ve slovníku
  • Vytvořte heslo dlouhé. Next umožňuje, aby měla hesla 6-12 znaků, čím delší heslo, tím bezpečnější bude
  • Používejte slova a fráze, která lidé těžko uhodnou
  • Vyhněte se svému jménu a datu narození
  • Nepoužívejte posloupnosti nebo opakované znaky. Například "12345678" nebo "qwerty"

Pokud zadáte své heslo nesprávně 3 krát, budete požádáni o jedinečný kód, po jehož zadání na obrazovce budete moci pokračovat.