Přihlášení k mému účtu

Online chat

Klikněte na 'Můj účet', zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo, které jste použili při otevření svého účtu a klikněte na 'Přihlásit se nyní'.

Zapomenout heslo je snadné. Pokud si nemůžete vzpomenout na své heslo, klikněte na 'Zapomenuté heslo' a postupujte podle uvedených pokynů.

My Vám vytvoříme dočasné heslo, které pošleme na Vaši registrovanou e-mailovou adresu.

Aby bylo Vaše heslo bezpečnější:

  • Kombinujte písmena, číslice a symboly
  • Používejte kombinace nebo znaky, které nejsou ve slovníku
  • Vytvořte heslo dlouhé. Next umožňuje, aby měla hesla 6-12 znaků, čím delší heslo, tím bezpečnější bude
  • Používejte slova a fráze, která lidé těžko uhodnou
  • Vyhněte se svému jménu a datu narození
  • Nepoužívejte posloupnosti nebo opakované znaky. Například "12345678" nebo "qwerty"