Jak si mohu otevřít účet u Next?

Online chat

Je opravdu jednoduché vytvořit účet, jen klikněte na "Můj účet", zvolte "Noví zákazníci" a vyplňte své údaje. Vezměte prosím na vědomí, že se můžete zaregistrovat pouze standardními znaky anglické abecedy.

Prosím ujistěte se, že je Váš účet zaregistrovaný pod Vaším vlastním jménem a doručovací adresa se shoduje s fakturační adresou Vaší kreditní nebo debetní karty.