Nepřišla mi objednávka

Online chat

Jednoduše zkontrolujte on-line sledování svého balíčku kliknutím na odkaz v e-mailu, který jste od nás dostali. Jestliže se u balíčku ukazuje, že byl odeslán, ale vy jste ještě nic nedostali, měli byste nejprve:

  • Zkontrolovat, zda rodinný příslušník nepodepsal přijetí balíčku na Vaší adrese
  • Zkontrolujte, zda nebyl balíček ponechán na bezpečném místě někde u Vás doma nebo na vašem pozemku
  • Zkontrolovat, zda nebyl zanechán doručovací lístek. Pokud jste nebyli doma, abyste přebrali zásilku, kurýr by měl zanechat lístek se svými kontaktními údaji a Vy si můžete sami sjednat opětovné doručení.

Pokud nedokážete lokalizovat balíček, dejte nám vědět a my Vám pomůžeme.

Pokud se zboží zpozdí, bude zasláno v samostatném balíčku, jakmile obdržíme další zásoby do skladu. Prosím zkontrolujte doručovací e-mail Vaší objednávky, protože opožděné zboží by mělo být označeno očekávaným datem doručení.

Občas může být zboží zasláno odděleně z jiného skladu. Pokud ve Vašem balíčku chybí nějaké zboží, zkontrolujte svůj doručovací lístek, možná je tam poznámka, že bude zasláno později. Rovněž se prosím podívejte, zda jste e-mailem neobdrželi druhé sledovací číslo, to by ukazovalo na to, že byl odeslán druhý balíček.

Pokud to není Váš případ, co nejrychleji nás kontaktujte a my Vám pomůžeme.